Sprememba ure interesne dejavnosti nogomet

Od vključno petka, 24. 2. 2023, za interesno dejavnost nogomet velja nova ura izvajanja, in sicer od 13.30 do 14.30.