Domov » Šolski prevozi

Šolski prevozi

Za učence iz bolj oddaljenih naselij Občine Kamnik, ki obiskujejo OŠ Stranje, je zagotovljen prevoz v šolo in iz nje s šolskih kombijem in linijskih avtobusom.

Urnik prevozov s šolskim kombijem

WordPress Responsive Table

Urnik prevozov s šolskim avtobusom

WordPress Responsive Table