Domov » Učbeniški sklad in šolske potrebščine

Učbeniški sklad in šolske potrebščine

Vsi učenci si lahko učbenike brezplačno izposodijo v šoli v okviru učbeniškega sklada. Učenci prejmejo učbenike na začetku šolskega leta in jih morajo do konca šolskega leta vrniti. Natančnejši opis učbeniškega sklada, seznam izbranih učbenikov za leto 2020/21 in seznami šolskih potrebščin so priloženi.

Učbeniški sklad za šolsko leto 2020/2021

Izbor učbenikov, ki jih za šolsko leto 2020/2021 predlaga strokovni aktiv

Seznam šolskih potrebščin za 1. razred OŠ Stranje

Seznam šolskih potrebščin za 2. razred OŠ Stranje

Seznam šolskih potrebščin za 3. razred OŠ Stranje

Seznam delovnih zvezkov in šolskih potrebščin za 4. razred OŠ Stranje

Seznam delovnih zvezkov in šolskih potrebščin za 5. razred OŠ Stranje

Seznam delovnih zvezkov in šolskih potrebščin za 6. razred OŠ Stranje

Seznam delovnih zvezkov in šolskih potrebščin za 7. razred OŠ Stranje

Seznam delovnih zvezkov in šolskih potrebščin za 8. razred OŠ Stranje

Seznam delovnih zvezkov in šolskih potrebščin za 9. razred OŠ Stranje