Domov » Projekti

Projekti

V šolskem letu 2018/19 na naši šoli izvajamo naslednje projekte: Nacionalni mesec skupnega branja, Tradicionalni slovenski zajtrk in Eko šola kot način življenja.


Nacionalni mesec skupnega branja

V okviru projekta Nacionalni mesec skupnega branja, ki bo potekal od 8. septembra do 8. oktobra, bodo na šoli in izven potekale naslednje dejavnosti:

  • Vključitev v projekt Branje je iskanje – družinska bralna značka v Občini Kamnik, kjer z dejavnostmi sodeluje tudi naša šola. Lepo povabljeni 15. septembra ob 10. uri v Samostan Mekinje, kjer bo srečanje s pisateljem Primožem Suhodolčanom.
  • 21. september – Dan zlatih knjig – slovesni začetek bralne značke.
  • Srečanje s knjižnico in knjigo – slovesen obisk prvošolcev v naši šolski knjižnici, kjer vsak prvošolček dobi v dar knjigo.
  • Knjižni sejem odpisanih knjig – V šolski knjižnici prehajamo na nov sistem Cobiss, zato smo odpisali veliko knjig. Le-te bodo na razpolago na knjižnem sejmu, kjer boste lahko knjigo dobili v dar.
  • Srečanje s knjigo v naši šolski knjižnici – kulturni dan za šestošolce.
  • Nacionalni projekt Javne agencije za knjigo v RS Rastem s knjigo – kulturni dan za sedmošolce z obiskom Knjižnice Franceta Balantiča in kamniških literarnih znamenitosti. Vsak sedmošolec dobi knjigo Avtobus ob treh avtorice Nataše Konc Lorenzutti.

Izvajalke projekta so Valentina Bernot, Mojca Volkar Trobevšek, Tea Letonja, Mira Papež.


Branje je iskanje

Branje je iskanje je projekt, s katerim se želi spodbuditi bralno kulturo v družinah. Projekt pripravljajo kamniške in komendska osnovna šola v sodelovanju s Knjižnico Franceta Balantiča in še nekaterimi organizacijami. Potekal bo celo šolsko leto 2018/19. Cilj projekta je predstaviti branje kot prijetno in cenjeno prostočasno dejavnost, ki povezuje družine v skupnih dejavnostih.
Spodaj sta povezavi o predstavitvi projekta in predstavitvi knjižničark in učiteljic ter sodelavcev v tem projektu:

Tudi naša šola bo pripravila dve prireditvi za bralce, in sicer v decembru bo dramska uprizoritev. Februarja ob Prešernovem dnevu pa prireditev Na ligo po knjigo.


Tradicionalni slovenski zajtrk

Vseslovenski projekt Tradicionalni slovenski zajtrk izvajamo z namenom, da bi izboljšali zavedanje o namenu in razlogih za lokalno samooskrbo, domačo pridelavo in predelavo ter v okviru sistema javnega naročanja spodbudili aktivnosti zagotavljanja hrane, pridelane v lokalnem okolju. Javnosti predstavljamo pomen kmetijstva in čebelarstva ter spodbujamo k pravilni in zdravi prehrani.

Tudi letos smo si zastavili cilj, da bo naš tradicionalni slovenski zajtrk ekološki, saj bodo vsa živila ekološko pridelana.

Zakaj podpiramo slovensko hrano?

  • Zato ker slovenska hrana ni potovala več 1000 kilometrov.
  • Če kupujemo slovenska živila, s tem prispevamo k ohranjanju delovnih mest vseh, ki so vključeni v to verigo.
  • Ko pridelujemo in kupujemo slovensko hrano s tem omogočamo večjo ekonomsko in politično suverenost.

Uravnoteženo prehranjevanje je pomembno, ker omogoča optimalno zdravje, rast in razvoj otrok in mladostnikov. Zajtrk moramo uživati vsak dan!

Tretji petek v novembru, letos je to 16. 11. 2018 (dan slovenske hrane), bomo posebno pozornost posvetili zajtrku, ki je poimenovan Tradicionalni slovenski zajtrk, na naši šoli že tretje leto tudi Ekološki tradicionalni slovenski zajtrk.


Eko šola kot način življenja

S projektom, usmerjenim v skrb za okolje in zdrav način življenja, bomo nadaljevali. V tem v šolskem letu bosta delo usmerjala koordinatorja Brigita Ozimek Kumek in Miha Kukec.


Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju – SIO-2020

Cilj same operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvoj e-storitev in e-vsebin.

Evropska kohezijska politika v Sloveniji: www.eu-skladi.si.

Več o programu je objavljeno na spletni strani Arnesa.