Domov » Projekti

Projekti

V šolskem letu 2019/20 na naši šoli izvajamo naslednje projekte: Nacionalni mesec skupnega branja, Tradicionalni slovenski zajtrk in Eko šola kot način življenja.


Nacionalni mesec skupnega branja

V okviru projekta Nacionalni mesec skupnega branja, ki bo potekal od 8. septembra do 13. oktobra 2019, bodo na šoli in izven potekale naslednje dejavnosti:

 • Vključitev v projekt Branje je iskanje – družinska bralna značka  v Občini Kamnik, kjer z dejavnostmi sodeluje tudi naša šola.
 • September – Dan zlatih knjig – slovesni začetek bralne značke.
 • Srečanje s knjižnico in knjigo – slovesen obisk prvošolcev v naši šolski knjižnici, kjer vsak prvošolček dobi v dar knjigo.
 • Srečanje s knjigo v naši šolski knjižnici – kulturni dan za šestošolce.
 • Razstava na šoli Pot knjige od avtorja do bralca.
 • Nacionalni projekt Javne agencije za knjigo v RS Rastem s knjigo – kulturni dan za sedmošolce z obiskom Knjižnice Franceta Balantiča in kamniških literarnih znamenitosti. Vsak sedmošolec dobi  knjigo Elvis Škorc, genialni štor avtorice Janje Vidmar.

Branje je iskanje – družinska bralna značka

Branje je iskanje je projekt, s katerim se želi spodbuditi bralno kulturo v družinah. Projekt pripravljajo kamniške in komendska osnovna šola v sodelovanju s Knjižnico Franceta Balantiča in še nekaterimi organizacijami. Tudi v šolskem letu 2019/2020 se bo med septembrom in majem odvijalo veliko dogodkov, kjer ne bo manjkalo branja, raziskovanja in druženja. V družinsko bralno značko se lahko vpišete z izpolnjeno prijavnico, ki jo oddate učiteljici ali šolski knjižničarki. Lahko pa se nam pridružite kadarkoli med šolskim letom z vpisom v šolski ali splošni knjižnici (Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik), kjer boste prejeli tudi izkaznico.

Tudi naša šola bo pripravila dve prireditvi za bralce, in sicer v decembru bo dramska uprizoritev. Februarja ob Prešernovem dnevu pa prireditev Na ligo po knjigo na sv. Primož nad Kamnikom.

V soboto, 14. 9., ob 9. uri vabljeni v Mekinjski samostan, kjer bo začetek projekta. Srečanje bo popestril tudi vsestranski umetnik Andrej Rozman Roza.

Prijavnica (v .pdf).


Tradicionalni slovenski zajtrk

Vseslovenski projekt Tradicionalni slovenski zajtrk izvajamo z namenom, da bi izboljšali zavedanje o namenu in razlogih za lokalno samooskrbo, domačo pridelavo in predelavo ter v okviru sistema javnega naročanja spodbudili aktivnosti zagotavljanja hrane, pridelane v lokalnem okolju. Javnosti predstavljamo pomen kmetijstva in čebelarstva ter spodbujamo k pravilni in zdravi prehrani.

Tudi letos smo si zastavili cilj, da bo naš tradicionalni slovenski zajtrk ekološki, saj bodo vsa živila ekološko pridelana.

Zakaj podpiramo slovensko hrano?

 • Zato ker slovenska hrana ni potovala več 1000 kilometrov.
 • Če kupujemo slovenska živila, s tem prispevamo k ohranjanju delovnih mest vseh, ki so vključeni v to verigo.
 • Ko pridelujemo in kupujemo slovensko hrano s tem omogočamo večjo ekonomsko in politično suverenost.

Uravnoteženo prehranjevanje je pomembno, ker omogoča optimalno zdravje, rast in razvoj otrok in mladostnikov. Zajtrk moramo uživati vsak dan!

Tretji petek v novembru, letos je to 15. 11. 2019 (dan slovenske hrane), bomo posebno pozornost posvetili zajtrku, ki je poimenovan Tradicionalni slovenski zajtrk, na naši šoli že tretje leto tudi Ekološki tradicionalni slovenski zajtrk. Ta dan bomo izvedli tudi EKODAN za vse učence na šoli.


Eko šola kot način življenja

S projektom, usmerjenim v skrb za okolje in zdrav način življenja, bomo nadaljevali. V tem v šolskem letu bosta delo usmerjala koordinatorja Brigita Ozimek Kumek in Tamara Horvat.


Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju – SIO-2020

Cilj same operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvoj e-storitev in e-vsebin.

Evropska kohezijska politika v Sloveniji: www.eu-skladi.si.

Več o programu je objavljeno na spletni strani Arnesa.


Gibanje za zdrave možgane

Status: v izvajanju

Trajanje projekta: april 2020 – januar 2023

Partnerji projekta: Občina Dol pri Ljubljani, Občina Kamnik, OŠ Janka Modra Dol pri Ljubljani, Vrtec Antona Medveda Kamnik, OŠ Stranje

Skupna vrednost projekta brez DDV: 123.183,02 EUR, od tega vrednost sofinanciranja ESKRP 79.352,14 EUR

Opis projekta:
Operacija Gibanje za zdrave možgane naslavlja izziv sodobne družbe, ki se sooča s posledicami splošne digitalizacije in odvisnosti od računalnikov tako med otroki in odraslimi. Delovna mesta, ki bodo iskana v naslednjih nekaj letih, bodo zahtevala najvišje možganske funkcije. Zato bo potrebno v sodobnem vzgojno-izobraževalnem sistemu preoblikovati zaposlitvena znanja in veščine populacije. Aktualnih in prihajajočih izzivov se zavedajo partnerji projekta Gibanje za zdrave možgane. Oba vrtca in obe šoli, vključeni v projekt, v sodelovanju z občinama ustanoviteljicama, so osnovali skupno sodelovanje pri pripravljanju sprememb izvedbene ravni kurikula in učnih načrtov zaradi posnetka stanja sedanje populacije otrok 21. stoletja, za katero je značilen izrazit porast učnih, razvojnih, duševnih in zdravstvenih težav, ter pri oblikovanju inovativnih pristopov na področju vzgoje in izobraževanja za prilagoditev potrebam sodobne družbe. Da bi se možganske strukture, ki otrokom omogočajo procese učenja, razvoja kognicije ter predelovanje stresa, ustrezno oživčile, otroci potrebujejo dnevno kontinuirane gibalne dejavnosti za stimulacijo možganov, katerih osnovo predstavlja aktivacija ravnotežnostnega organa.
Ob vrtcih pri OŠ Janka Modra Dol pri Ljubljani in Antona Medveda Kamnik ob OŠ Stranje bodo v okviru projekta obstoječe zunanje površine nadgrajene v možgansko stimulativna igrišča, ki bodo v skladu z nevroznanostjo ugodno vplivala na optimalno stimulacijo možganskega delovanja. Predšolskim in šolskim otrokom se bo v okviru vzgojno-učnih procesov omogočil dostop do možgansko stimulativnega gibanja, ki stimulira razvoj najvišjih možganskih funkcij za družbo prihodnosti in reducira odklone v razvojnem in zdravstvenem statusu sodobnih otrok.
Cilji projekta:

 • izboljšanje podjetniške kulture;
 • povečanje inovativnosti in kreativnosti;
 • povečanje družbene moči deležnikov;
 • izboljšanje urejenosti podeželskega okolja in urbanih območij;
 • okrepitev lokalne identitete;
 • izboljšanje trženja turistične destinacije Srca Slovenije in povečanje diverzifikacije turistične dejavnosti;
 • povečanje lokalne samooskrbe s hrano;
 • izboljšanje biotske in krajinske raznovrstnosti;
 • povečanje socialnih funkcij gozda;
 • izboljšanje znanj in kompetenc podeželskih akterjev;
 • izboljšanje socialnega kapitala;
 • izboljšanje pogojev za delo prebivalcev, posebej ranljivih ciljnih skupin.

Aktivnosti projekta:

 • postavitev igral za stimulacijo možganov;
 • načrtovanje in izdelava inovativnega naravnega nestrukturiranega materiala za stimulacijo možganov;
 • postavitev visokih gred;
 • strokovno izobraževanje za strokovne delavce zavodov;
 • predstavitev gozdne pedagogike na Veronikinem festivalu v občini Kamnik;
 • delavnica za pedagoške delavke nad 50 let;
 • posvet za pedagoške delavce znotraj LAS Srce Slovenije;
 • delavnica za starostnike;
 • delavnice za predšolske otroke in stare starše;
 • šola za starše;
 • raziskava (meritve gibanja otrok na igrišču pred in po izvedbi vzdrževalnih del);
 • priprava in izdelava strokovnega gradiva (1.800 strokovnih glasil);
 • promocija (objave v glasilih, spletnih straneh, socialnih omrežjih, na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni).

Rezultati:

 • nova igrala in urejene zelene površine ob otroških igriščih v Dolu pri Ljubljani in Stranjah;
 • prenos znanj o pomembnosti stimulacije otroških možganov med partnerji in ciljnimi skupinami projekta;
 • ozaveščanje ciljnih skupin o pomembnosti gibanja za zdrave možgane;
 • strokovno gradivo na temo pomena gibanja za otroke.

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020.