Domov » Projekti

Projekti

V šolskem letu 2023/24 na naši šoli izvajamo naslednje projekte:


Mreža Šolski pes

Naša šola si želi novih in inovativnih pristopov v vzgojno-izobraževalnem procesu, zato se je v šolskem letu 2023/24 vključila v projekt Mreža Šolski pes. Sodelovali bomo s prostovoljnim društvom AMBASADORJI NASMEHA, ki imajo ustrezno strokovno usposobljene vodnike in pse za terapevtsko delo.

   

Skupina vzgojno-izobraževalnih delavcev, ki so večinoma tudi vodniki terapevtskih psov, je v sodelovanju s strokovnjaki Zavoda RS za šolstvo oblikovala prvi slovenski Koncept vključevanja šolskega psa v vzgojno-izobraževalni proces. Mreža šolski pes združuje vzgojno-izobraževalne ustanove, ki v svoje delo redno vključujejo delovanje šolskega psa.

Cilji projekta v tem šolskem letu je:

 • spodbuditi otroke k branju,
 • zmanjševanje strahov,
 • razvijanje empatije,
 • telesni kontakt z živim bitjem,
 • spodbuditi otroke k medgeneracijskemu in medvrstniškemu sodelovanju,
 • zmanjševanje konfliktov,
 • povečanje koncentracije in pozornosti.

Na naši šoli bo deloval terapevtski par Fiona in Marija Krkoč. Fiona je 4-letna psička pasme irski mehkodlaki pšenični terier, Marija pa je naša učiteljica zgodovine in druga učiteljica v prvem razredu.

 

Prav tako pa bova v projektu sodelovali specialna pedagoginja Anja Pančur Kosirnik in knjižničarka Mojca Črešnar.


Nacionalni mesec skupnega branja

V okviru projekta Nacionalni mesec skupnega branja, ki bo potekal od 8. septembra do 9. oktobra 2022. Izhodiščna misel letošnjega projekta je misel irskega pisatelja in politika Richarda Steela (1672–1729), ki poudarja povezanost med umom in telesom, med gibanjem, športom in duševnim razvojem: »Branje je za duha to, kar je telovadba za telo.«

Zato bomo branje in gibanje povezali s:

 • spodbujanjem/oblikovanjem zdravega življenjskega sloga, spretnosti in razvoja nasploh,
 • vlogo kakovostnega preživljanja prostega časa in sprostitvijo,
 • oblikovanjem ustvarjalne osebnosti in pozitivnega odnosa tako do branja kot do gibanja,
 • vseživljenjskim razvijanjem in bogatenjem sposobnosti na področju branja in gibanja – vitalnost, dobro počutje,
 • gibanjem, namenjenim/prilagojenim ljudem z različnimi omejitvami, interesi, potrebami … ter
 • rehabilitacijskim/terapevtskim vidikom obojega.

Več o programu je objavljeno na Nacionalni mesec skupnega branja.


G-BOOK 2

European teens as readers and creators in gender – positive narratives

Z učenci osmega razreda v okviru Mestne knjižnice Ljubljana sodelujemo pri projektu G-BOOK 2, ki ga sofinancira Ustvarjalna Evropa. Projekt je namenjen promociji mladinske literature, ki je brez predsodkov o delitvi vlog glede na spol in pomembnosti vloge, ki jo ta igra pri ozaveščanju med mladimi. To želi doseči preko priprave bibliografije na evropskem nivoju, ki bo na spletni strani projekta dosegljiva tudi, ko se ta izteče. Sodelujoče knjižnice bodo obogatile knjižno zbirko za mlade z novimi izvodi knjig, priporočenih v mednarodni bibliografiji. Partnerji so se povezali z našo šolo, pri čemer smo izvedli delavnice na temo projekta, delavnice kreativnega pisanja z gostujočimi pisatelji in vizualnimi umetniki ter kot zaključek izvedli natečaj kreativnega pisanja. Zmagovalne zgodbe vseh držav partneric bodo prevedene v vse jezike partneric in izdane v publikaciji ter objavljene na spletu. V projektu poleg Mestne knjižnice Ljubljana sodeluje še pet partnerjev iz petih evropskih držav: Italije, Španije, Francije, Irske in Bolgarije. Projekt koordinira Pionirska – Center za mladinsko književnost in knjižničarstvo.


Rastem s knjigo

Rastem s knjigo je nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture. Z njim skušamo osnovnošolce in srednješolce motivirati za branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter jih spodbuditi k obiskovanju splošnih knjižnic.

Cilji nacionalnega projekta »Rastem s knjigo« so:

 • spodbujati dostopnost kakovostnega in izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja,
 • promovirati vrhunske domače ustvarjalce mladinskega leposlovja,
 • spodbujati bralno motivacijo šolarjev in njihov obisk splošnih knjižnic,
 • motivirati založnike za večje vključevanje sodobnih slovenskih piscev v založniške programe za mladino ter povečevanje deleža izdanega izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja.

Izvedba oz. pričetek projekta je v letošnjem šolskem letu predviden od 7. novembra 2022 naprej in se bo zaključil ob koncu šolskega leta.

Vsi sedmošolci in dijaki prvih letnikov srednjih šol prejmejo vsak svoj izvod izbrane knjige ob posebej za to priložnost organiziranem obisku najbližje splošne knjižnice, ki je vključen v letni delovni načrt slovenskih osnovnih in srednjih šol. Obisk knjižnice poleg prejema knjige vključuje še spoznavanje knjižničnega informacijskega znanja, seznanjanje z najnovejšim mladinskim leposlovjem ter predstavitev avtorjev in knjige. Za učence naše šole bo organiziran kulturni dan z obiskom Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik. Učenci bodo v dar dobili knjigo Reformatorji v stripu, ki jo je ob pomoči Kozme Ahačiča napisal Boštjan Gorenc Pižama, ilustracije pa je prispeval Jaka Vukotič.


Branje je iskanje – družinska bralna značka

Branje je iskanje je projekt, s katerim se želi spodbuditi bralno kulturo v družinah. Projekt pripravljajo kamniške in komendska osnovna šola v sodelovanju s Knjižnico Franceta Balantiča in še nekaterimi organizacijami. Tudi v šolskem letu 2019/2020 se bo med septembrom in majem odvijalo veliko dogodkov, kjer ne bo manjkalo branja, raziskovanja in druženja. V družinsko bralno značko se lahko vpišete z izpolnjeno prijavnico, ki jo oddate učiteljici ali šolski knjižničarki. Lahko pa se nam pridružite kadarkoli med šolskim letom z vpisom v šolski ali splošni knjižnici (Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik), kjer boste prejeli tudi izkaznico.

Tudi naša šola bo pripravila dve prireditvi za bralce, in sicer v decembru bo dramska uprizoritev. Februarja ob Prešernovem dnevu pa prireditev Na ligo po knjigo na sv. Primož nad Kamnikom.

V soboto, 14. 9., ob 9. uri vabljeni v Mekinjski samostan, kjer bo začetek projekta. Srečanje bo popestril tudi vsestranski umetnik Andrej Rozman Roza.

Prijavnica (v .pdf).


Tradicionalni slovenski zajtrk

Vseslovenski projekt Tradicionalni slovenski zajtrk izvajamo z namenom, da bi izboljšali zavedanje o namenu in razlogih za lokalno samooskrbo, domačo pridelavo in predelavo ter v okviru sistema javnega naročanja spodbudili aktivnosti zagotavljanja hrane, pridelane v lokalnem okolju. Javnosti predstavljamo pomen kmetijstva in čebelarstva ter spodbujamo k pravilni in zdravi prehrani.

Tudi letos smo si zastavili cilj, da bo naš tradicionalni slovenski zajtrk ekološki, saj bodo vsa živila ekološko pridelana.

Zakaj podpiramo slovensko hrano?

 • Zato ker slovenska hrana ni potovala več 1000 kilometrov.
 • Če kupujemo slovenska živila, s tem prispevamo k ohranjanju delovnih mest vseh, ki so vključeni v to verigo.
 • Ko pridelujemo in kupujemo slovensko hrano s tem omogočamo večjo ekonomsko in politično suverenost.

Uravnoteženo prehranjevanje je pomembno, ker omogoča optimalno zdravje, rast in razvoj otrok in mladostnikov. Zajtrk moramo uživati vsak dan!

Tretji petek v novembru, letos je to 17. 11. 2023 (dan slovenske hrane), bomo posebno pozornost posvetili zajtrku, ki je poimenovan Tradicionalni slovenski zajtrk, na naši šoli že četrto leto tudi Ekološki tradicionalni slovenski zajtrk. Letošnja osrednja tema je kruh, ki ga bomo povezovali z žiti in z izdelki iz žit. K temu spodbujamo s sloganom »Kruh za zajtrk – super dan!«.


Eko šola kot način življenja

S projektom, usmerjenim v skrb za okolje in zdrav način življenja, bomo nadaljevali. V tem v šolskem letu bodo delo usmerjale koordinatorice Brigita Ozimek Kumek, Barbara Antonin in Nina Klisarič.


Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju – SIO-2020

Cilj same operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvoj e-storitev in e-vsebin.

Evropska kohezijska politika v Sloveniji: www.eu-skladi.si.

Več o programu je objavljeno na spletni strani Arnesa.


Gibanje za zdrave možgane

Status: v izvajanju

Trajanje projekta: april 2020 – januar 2023

Partnerji projekta: Občina Dol pri Ljubljani, Občina Kamnik, OŠ Janka Modra Dol pri Ljubljani, Vrtec Antona Medveda Kamnik, OŠ Stranje

Skupna vrednost projekta brez DDV: 123.183,02 EUR, od tega vrednost sofinanciranja ESKRP 79.352,14 EUR

Opis projekta:
Operacija Gibanje za zdrave možgane naslavlja izziv sodobne družbe, ki se sooča s posledicami splošne digitalizacije in odvisnosti od računalnikov tako med otroki in odraslimi. Delovna mesta, ki bodo iskana v naslednjih nekaj letih, bodo zahtevala najvišje možganske funkcije. Zato bo potrebno v sodobnem vzgojno-izobraževalnem sistemu preoblikovati zaposlitvena znanja in veščine populacije. Aktualnih in prihajajočih izzivov se zavedajo partnerji projekta Gibanje za zdrave možgane. Oba vrtca in obe šoli, vključeni v projekt, v sodelovanju z občinama ustanoviteljicama, so osnovali skupno sodelovanje pri pripravljanju sprememb izvedbene ravni kurikula in učnih načrtov zaradi posnetka stanja sedanje populacije otrok 21. stoletja, za katero je značilen izrazit porast učnih, razvojnih, duševnih in zdravstvenih težav, ter pri oblikovanju inovativnih pristopov na področju vzgoje in izobraževanja za prilagoditev potrebam sodobne družbe. Da bi se možganske strukture, ki otrokom omogočajo procese učenja, razvoja kognicije ter predelovanje stresa, ustrezno oživčile, otroci potrebujejo dnevno kontinuirane gibalne dejavnosti za stimulacijo možganov, katerih osnovo predstavlja aktivacija ravnotežnostnega organa.
Ob vrtcih pri OŠ Janka Modra Dol pri Ljubljani in Antona Medveda Kamnik ob OŠ Stranje bodo v okviru projekta obstoječe zunanje površine nadgrajene v možgansko stimulativna igrišča, ki bodo v skladu z nevroznanostjo ugodno vplivala na optimalno stimulacijo možganskega delovanja. Predšolskim in šolskim otrokom se bo v okviru vzgojno-učnih procesov omogočil dostop do možgansko stimulativnega gibanja, ki stimulira razvoj najvišjih možganskih funkcij za družbo prihodnosti in reducira odklone v razvojnem in zdravstvenem statusu sodobnih otrok.
Cilji projekta:

 • izboljšanje podjetniške kulture;
 • povečanje inovativnosti in kreativnosti;
 • povečanje družbene moči deležnikov;
 • izboljšanje urejenosti podeželskega okolja in urbanih območij;
 • okrepitev lokalne identitete;
 • izboljšanje trženja turistične destinacije Srca Slovenije in povečanje diverzifikacije turistične dejavnosti;
 • povečanje lokalne samooskrbe s hrano;
 • izboljšanje biotske in krajinske raznovrstnosti;
 • povečanje socialnih funkcij gozda;
 • izboljšanje znanj in kompetenc podeželskih akterjev;
 • izboljšanje socialnega kapitala;
 • izboljšanje pogojev za delo prebivalcev, posebej ranljivih ciljnih skupin.

Aktivnosti projekta:

 • postavitev igral za stimulacijo možganov;
 • načrtovanje in izdelava inovativnega naravnega nestrukturiranega materiala za stimulacijo možganov;
 • postavitev visokih gred;
 • strokovno izobraževanje za strokovne delavce zavodov;
 • predstavitev gozdne pedagogike na Veronikinem festivalu v občini Kamnik;
 • delavnica za pedagoške delavke nad 50 let;
 • posvet za pedagoške delavce znotraj LAS Srce Slovenije;
 • delavnica za starostnike;
 • delavnice za predšolske otroke in stare starše;
 • šola za starše;
 • raziskava (meritve gibanja otrok na igrišču pred in po izvedbi vzdrževalnih del);
 • priprava in izdelava strokovnega gradiva (1.800 strokovnih glasil);
 • promocija (objave v glasilih, spletnih straneh, socialnih omrežjih, na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni).

Rezultati:

 • nova igrala in urejene zelene površine ob otroških igriščih v Dolu pri Ljubljani in Stranjah;
 • prenos znanj o pomembnosti stimulacije otroških možganov med partnerji in ciljnimi skupinami projekta;
 • ozaveščanje ciljnih skupin o pomembnosti gibanja za zdrave možgane;
 • strokovno gradivo na temo pomena gibanja za otroke.

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020.