Domov » Nacionalno preverjanje znanja

Nacionalno preverjanje znanja

Ob koncu drugega (6. razred) in tretjega obdobja (9. razred) devetletne osnovne šole se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja, s katerim se ugotavlja doseganje standardov znanja, določenih z učnimi načrti. Ob koncu drugega in tretjega obdobja je nacionalno preverjanje znanja za vse učence obvezno. V šolskem letu 2020/21 bo nacionalno preverjanje znanja potekalo od 4. do 10. maja 2021 na vseh osnovnih šolah. Naknadnega roka za opravljanje nacionalnega preverjanja znanja ni.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je 1. 9. 2020 objavilo seznam tretjih predmetov, iz katerih se bo preverjalo znanje učencev 9. razredov pri nacionalnem preverjanju znanja. Na naši šoli se bo v šolskem letu 2020/21 pri tretjem predmetu preverjalo znanje iz zgodovine.

Dosežki nacionalnega preverjanja znanja se bodo vpisali v obvestilo o dosežkih pri nacionalnem preverjanju znanja. Obvestilo je priloga k spričevalu 6. razreda oziroma k zaključnemu spričevalu 9. razreda. Dosežki pri nacionalnem preverjanju znanja ne vplivajo na oceno predmeta, temveč so le dodatna informacija učencem in staršem o tem, kakšno je znanje učencev glede na standarde v učnih načrtih.

Datumi nacionalnih preverjan znanj v šolskem letu 2020/21:

  • torek, 4. maj 2021 – SLOVENŠČINA – 6. in 9. razred
  • četrtek, 6. maj 2021 – MATEMATIKA – 6. in 9. razred
  • ponedeljek, 10. maj 2021 – ZGODOVINA – 9. razred
  • ponedeljek, 10. maj 2021 – ANGLEŠČINA – 6. razred