Domov » Nacionalno preverjanje znanja

Nacionalno preverjanje znanja

Ob koncu drugega (6. razred) in tretjega obdobja (9. razred) devetletne osnovne šole se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja, s katerim se ugotavlja doseganje standardov znanja, določenih z učnimi načrti. Ob koncu drugega in tretjega obdobja je nacionalno preverjanje znanja za vse učence obvezno. V šolskem letu 2023/24 bo nacionalno preverjanje znanja potekalo od 7. do 13. maja 2024 na vseh osnovnih šolah. Naknadnega roka za opravljanje nacionalnega preverjanja znanja ni.

Dosežki nacionalnega preverjanja znanja se bodo vpisali v obvestilo o dosežkih pri nacionalnem preverjanju znanja. Obvestilo je priloga k spričevalu 6. razreda oziroma k zaključnemu spričevalu 9. razreda. Dosežki pri nacionalnem preverjanju znanja ne vplivajo na oceno predmeta, temveč so le dodatna informacija učencem in staršem o tem, kakšno je znanje učencev glede na standarde v učnih načrtih.

Datumi nacionalnih preverjan znanj v šolskem letu 2023/24:

  • torek, 7. maj 2024 – SLOVENŠČINA – 6. in 9. razred
  • četrtek, 9. maj 2024 – MATEMATIKA – 6. in 9. razred
  • ponedeljek, 13. maj 2024 – FIZIKA – 9. razred
  • ponedeljek, 13. maj 2024 – ANGLEŠČINA – 6. razred