Domov » Skupnost učencev šole

Skupnost učencev šole

Skupnost učencev je organizirana v oddelčne skupnosti, ki se preko svojih predstavnikov (2 iz vsakega razreda) povezujejo v skupnost učencev šole.

Kdo, kdaj in kako?

V letošnjem šolskem letu bodo vsaj trije sestanki šolske skupnosti. Predstavniki se na razrednih urah, med odmori, pogovori in drugje s svojimi sošolci pogovarjajo in razpravljajo o pouku, dejavnostih na šoli ter o stvareh, ki bi jih radi spremenili. Nato predstavniki oddelkov te ideje predstavijo na sestankih šolske skupnosti. Tu jih dodobra pretresemo in »kar pade ven« ovrednotimo: Kaj se da spremeniti in na kakšen način? Skoraj vedno pa se nekaj da narediti.

Zakaj sploh šolska skupnost?

S sodelovanjem v razpravah šolske skupnosti je udeležencem, posredno pa vsem učencem šole, ponujena možnost vplivanja. To je velika »moč«, saj učenci predstavijo svoje interese, svoje videnje težav in prednosti šole, svoje ideje za prihodnost … Skratka, so slišani in upoštevani!

Naloga šolske skupnosti oz. vseh nas je torej ustvariti ustvarjalno skupnost, ki se bo sposobna pogovoriti, prepoznati in reševati probleme ter oblikovati okolje, v katerem nam bo prijetno.

Otroški parlament

Otroški parlament je nastal na pobudo učencev, da bi lahko javno spregovorili, predstavili svoja mnenje, ideje, dileme o vprašanjih, ki so pomembna v obdobju odraščanja v okolju, kjer živijo, se šolajo ali preživljajo prosti čas.

Otroški parlament je program vzgoje otrok in mladostnikov za demokracijo. Kot oblike demokratičnega dialoga se izvajajo na vseh šolah po Sloveniji, nadgradijo se s parlamenti na občinski in regionalni ravni in se zaključijo na nacionalnem otroškem parlamentu. Projekt pomeni eno od izvirnih oblik spodbujanja otrok k izražanju lastnih mnenj o vprašanjih, ki jih po demokratičnem postopku izberejo sami. Otroški parlament je javna tribuna otrok na temo, ki jo osnovnošolci zberejo na nacionalnem parlamentu.

Otroški parlament deluje v obliki zasedanj, ki omogočijo sodelovanje vsem osnovnošolcem. Zasedanja potekajo v osnovnih šolah v razrednih skupnostih in na ŠOLSKEM PARLAMENTU. V vsaki šoli učenci izberejo delegacijo za občinski otroški parlament. Na občinskem otroškem parlamentu pa zberejo delegacijo za regijski otroški parlament, kjer predstavniki zastopajo interese vrstnikov na državnem otroškem parlamentu, ki poteka v dvorani Državnega zbora Slovenije v Ljubljani.

Izvršilni organ skupnosti učencev šole je šolski parlament. Člani šolskega parlamenta so predstavniki otroškega parlamenta, ki se volijo na razrednih skupnostih na začetku šolskega leta.

Tema otroškega parlamenta v šolskem letu 2023/24 je DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV.

Mentorica otroškega parlamenta v šolskem letu 2023/24 je Sanja Klemenc.