Domov » O šoli

O šoli

Kontaktni podatki

Osnovna šola Stranje
Zg. Stranje 22, 1242 Stahovica

01 83 25 433
01 83 26 080
mateja.hari@os-stranje.si

Matična številka: 5083818000
Davčna številka: 21169012
TRR: SI56 0110 0600 0055 992 (od 1. 12. 2017)

Ravnateljica: Mateja Hari
059 33 43 40
041 279 889
mateja.hari@os-stranje.si

Pomočnica ravnateljice: Nina Maček
059 33 43 45
nina.macek@os-stranje.si

Svetovalna služba: Svetovalna služba
sanja.klemenc@os-stranje.si
eva.plut@os-stranje.si

Organizator šolske prehrane: Špela Osolnik
spela.osolnik@os-stranje.si

Tajnica: Vesna Pestotnik
vesna.pestotnik@os-stranje.si

Podružnica Gozd: Barbara Antonin, Marta Omovšek
barbara.antonin@os-stranje.si

Računovodske storitve ureja zunanje računovodstvo.

Šolski okoliš

Centralna šola: KS Kamniška Bistrica, Godič, Mekinje (Podjelše, Zduša in Jeranovo za učence od 5. do 9. razreda).

Podružnična šola Gozd: KS Črna, KS Sela (zaselki Poljana, Bela Peč, Sovinja Peč).

Vizija šole: Učimo se danes, da bomo bolje živeli jutri.

Poslanstvo: OŠ Stranje je pomagati učencem pri pridobivanju znanja, spretnosti ter moralnih vrednot, ki jim bodo pomagale, da bodo postali srečni, zdravi, samozavestni in odgovorni odrasli, ki bodo kos življenjskim izzivom.
Želimo jih navdušiti za vseživljenjsko učenje in jim omogočiti, da bodo izboljšali odnos do sebe in drugih ter tako vplivali na svoje družine, svojo ožjo in širšo družbeno skupnost.

Lokacija

Osnovna šola Stranje stoji v Zgornjih Stranjah, ki je eno od naselij Občine Kamnik. Do nas najlažje pridete iz Kamnika, kjer se usmerite proti Kamniški Bistrici in Stranjam. Po približno 7 kilometrih vožnje proti severu, se najprej pripeljete v Spodnje Stranje, nato še v Zgornje Stranje. Naša šola se nahaja na levi strani ceste za lokalno trgovino.

S klikom na zemljevid lahko pot do naše šole poiščete z uporabo Google zemljevida.

Zgodovina šole

1885
Z odlokom Državnega šolskega sveta v Ljubljani je bila ustanovljena zasilna šola, ki delovala v Miklavovi hiši v Zagorici. V njej so poučevali organisti in župniki.
1891
Šolo iz Zagorice preselijo v mežnarijo, kjer so pozidali veliko sobo (dvorano) v kateri deluje šola.
1912
Šolski svet je od kmeta Uršiča iz Zgornjih Stranj (po domače Španca) kupilo zemljišče, na katerem začne zidati šolsko poslopje.
1913
Zgrajena je bila dvorazrednica, njen upravitelj je bil Maks Kolman.
1919
Na šoli je poučevalo pet učiteljev, odprli so tudi začasni tretji oddelek za oddaljene učence.
1926
Ministrstvo prosvete je ukinilo oddelek za oddaljene učence ter ga priključilo k rednim razredom. Učenci so trikrat tedensko obiskovali pouk.
Zaradi poplav v šolskem letu 1926/27 in hude zime v šolskem letu 1928/29 je bil obisk pouka še bolj nereden.
1935
Ustanovijo prvi in drugi razred višje ljudske šole.
1938
Ivan Rupnik nastopi službo upravitelja.
1943
14. decembra so partizani šolo požgali, učenci so bili brez pouka vse do osvoboditve.
1945
5. julija se je začel pouk v zasebni hiši gospoda Petra Prodnika, ki jim je nudil brezplačen prostor.
1945/46
Učenci so se preselili v prenovljeno šolo, ki so jo pomagali obnoviti krajani z udarniškim delom in lesom, ki so ga darovali kmetje.
1946/47
Šola je imela šest oddelkov, do leta 1949 je bil upravitelj Jože Berk.
1948/49
Vsi učenci so začeli prejemati malico iz šolske mlečne kuhinje. Upraviteljstvo prevzame Oton Fink.
1952
Upraviteljsko službo prevzame Vinko Dobnikar. Pod njegovim vodstvom se je razmahnilo delo na šolskem vrtu, v sadovnjaku in čebelnjaku.
1953/54
Šola dobi vodovod, uredijo tudi pralnico. Razširili so vhod na dvorišče in uredili šolski vrt.
1957/58
Na šoli je bilo sedem oddelkov, v naslednjem šolskem letu pa osem.
1962
Upravitelj postane Slavko Šteblaj, kasneje pa ravnatelj.
1964/65
Šola v Zgornjih Stranjah postane matična, Osnovna šola Gozd pa njena podružnica.
1967/68
Zaradi velike prostorske stiske se je začela gradnjo nove šole.
1971
Dograjena je bila nova šola, ki je bila slovesno predana namenu 8. februarja.
1979
Ravnatelj postane Janez Andrejašič, ki je šolo vodil petindvajset let.
1992
Šola se preimenuje iz Osnovne šole Kamniškega bataljona v Osnovno šolo Stranje.
>2004
Mesto ravnatelja prevzame Boris Jemec, ki šolo vodi do 2023.
2005
Osnovno šolstvo v Stranjah obeležuje 120 let. Ob tem prične obnova šole: dogradi se nova telovadnica, osem učilnic, knjižnica in ustvari boljše pogoje za življenje in delo na šoli.
2006
Otvoritev prenovljene šole ob praznovanju 120-letnice šole.
2023
Vodenje šole prevzame ravnateljica Mateja Hari.