Domov » Kontakt in urnik

Kontakt in urnik

Predstavitev šolske knjižnice

Knjižnica zbira knjižno in neknjižno gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega dela v zavodu. Na razpolago so leposlovne knjige, strokovne knjige za učence in učitelje ter revije in neknjižno gradivo. Učenci si lahko na dom izposojajo gradivo za domače branje, bralno značko, Cankarjevo tekmovanje in drugo projektno delo, berejo lahko tudi v čitalnici.

V knjižnici potekajo tudi druge dejavnosti: ure knjižnično-informacijskih znanj, dodatna strokovna pomoč, varstvo skupin, pouk slovenskega jezika, dramski in knjižničarski krožek.

Vsi učenci na šoli si lahko brezplačno izposodijo učbenike iz učbeniškega sklada, ki jih morajo na koncu šolskega leta vrniti.

V šolski knjižnici je zaposlen Mojca Črešnar.

Kontakt in urnik

059 33 43 46
mojca.cresnar@os-stranje.si

Knjižnica je odprta vsak dan med 8:00 in 14:00.