Domov » Prijava in odjava

Prijava in odjava

Učenci prejmejo obrazec za prijavo na šolsko prehrano (ki ga predpiše minister; dostopen je na spodnji povezavi) v mesecu maju in ga izpolnjenega (s strani staršev ali skrbnikov) vrnejo razredniku pred koncem pouka ter velja za naslednje šolsko leto. S prijavo na šolsko prehrano nastopi obveznost učenca oziroma njegovih staršev, da spoštujejo pravila, plačajo prevzete in nepravočasno odjavljene obroke,

Obrazec za prijavo učenca na šolsko prehrano

Prijava se lahko kadar koli prekliče.

Od začetka šolskega leta lahko učenca dodatno prijavite na kosilo. To naredite preko obrazca, ki ga učenec odda v tajništvu.

Odjava posameznega obroka je pravočasna, če se ga odjavi vsaj en dan prej ali isti delovni dan do 8.00 ure. Če odjava ni pravočasna se plača polna cena obroka.

V primeru bolezni ali drugih izrednih dogodkov, ko ni pravočasne odjave, ministrstvo plača 1,10 € za prvi dan. Za ostale dneve, ki niso odjavljeni, plačajo starši 1,10 €.

Enako velja za odjavo subvencioniranih obrokov.

Odjavo ali prijavo posameznih obrokov sporočite:

  • v tajništvo šole 01 83 25 433,
  • v eAsistentu (zavihek Prehrana).

Za učenca, ki v imenu šole sodeluje pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih ter srečanjih in je zato odsoten od pouka, posamezni obrok odjavi šola.

Pogodba o šolski prehrani
Aneks k pogodbi o šolski prehrani
Prijava na kosilo