Domov » Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

Šola organizira interesne dejavnosti, ki so del razširjenega programa, da bi spodbudila različne interese učencev. Obseg teh dejavnosti se vsako leto določi z letnim delovnim načrtom. Izbira interesnih dejavnosti je prostovoljna. Vodijo jih učitelji naše šole in po potrebi tudi zunanji sodelavci.

Razpisane interesne dejavnosti v šolskem letu 2020/21

Urnik športnih dejavnosti 2020/21

Z vsemi dejavnostmi pričnemo v drugem tednu oktobra 2020.

Dnevi Velika telovadnica Galerija
Ponedeljek 12.50 – 13.35 športne igre 1. r (URŠIČ)
15.00 – 16.00 atletika 4. – 5. r (ZLATNAR)
16.00 – 17.00 atletika 6. – 7. r (ZLATNAR)
13.00 - 14.00 ples 3. - 5. r (Miki)
14.00 - 15.00 ples 1. - 2. r (Miki)
Torek 15.45 – 17.15 gorski tek 1. - 9. r (KGT) 14.30 - 15.30 judo 1. – 3. r
Sreda 16.00 – 17.00 atletika 8. – 9. r (ZLATNAR) 13.00 – 13.45 ples 1. – 4. r (ŠIN ŠIN)
13.45 – 14.30 ples 5. – 9. r (ŠIN ŠIN)
Četrtek 12.50 – 13.35 športne igre 2. in 3. r (URŠIČ)
15.45 – 17.15 gorski tek 1. - 9. r (KGT)
14.30 - 15.30 judo 1. – 3. r.
Petek 14.00 – 14.30 mali nogomet 1. – 2. r (AGOVIČ)
14.30 - 15.00 mali nogomet 3. – 4. r (AGOVIČ)
13.15 - 14.45 ritmika 1. - 3. r. (ŠEME TOFF)