Domov » Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

Na naši šoli organiziramo tudi interesne dejavnosti, ki so del razširjenega programa. Z njimi naj bi spodbujali različne interese učencev. Obseg teh dejavnosti se vsako leto določi z letnim delovnim načrtom. Izbira interesnih dejavnosti je prostovoljna. Vodijo jih učitelji naše šole, po potrebi tudi zunanji sodelavci.

Razpisane interesne dejavnosti v šolskem letu 2019/20

Urnik športnih dejavnosti 2018/19

Z vsemi dejavnostmi pričnemo v oktobru.

Dnevi Velika telovadnica Galerija
Ponedeljek 16.30–17.30 atletika 4.-7. r. (Zlatnar) 13.00-14.00 ples 1.-3. r. (Miki)
Torek 14.00-14.45 odbojka 5.-7. r. (Živa Cof)
14.45-15.30 odbojka 8. in 9. r. (Živa Cof)
16.00-17.30 gorski tek 1.-9. r. (KGT Papež)
14.00-15.00 ples (Šin Šin)
Sreda 13.05-13.50 športne igre 1.-3. r. (Marija Uršič)
16.30-18.00 atletika (Zlatnar)
13.00-15.00 judo 1.-3. r.
Četrtek 16.00-17.30 gorski tek 1.-9. r. (KGT Papež) 14.00-15.00 ples (Šin Šin)
Petek 14.00-15.00 mali nogomet 1.-4. r.
16.30-18.00 košarka 6.-9. r. (Balantič)
13.15-14.45 ritmika 1.-3. r. (Klub za ritmično gimnastiko Tjaša Šeme)