Domov » Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

Šola organizira interesne dejavnosti, ki so del razširjenega programa, da bi spodbudila različne interese učencev. Obseg teh dejavnosti se vsako leto določi z letnim delovnim načrtom. Izbira interesnih dejavnosti je prostovoljna. Vodijo jih učitelji naše šole in po potrebi tudi zunanji sodelavci.

Razpisane interesne dejavnosti v šolskem letu 2022/23

Termini interesnih dejavnosti v šolskem letu 2022/23 bodo javljeni ob začetku pouka.

Urnik športnih dejavnosti 2022/23

Z vsemi dejavnostmi pričnemo v drugem tednu oktobra 2022.

Dnevi Velika telovadnica Galerija
Ponedeljek
Torek 15.15-16.15 odbojka 6. in 7. r. (POTOKAR)
16.15 – 17.30 gorski tek 1.-9. r (KGT)
13.00 – 14.00 ples 1.–2. r (Miki)
14.00–15.00 ples 3.–5. r (Miki)
15.00-16.00 judo 1.–3. r
Sreda 15.00–16.00 košarka 6. in 7. r (MIHELČIČ)
16.00–17.00 košarka 8. in 9. r (MIHELČIČ)
Četrtek 15.15-16.15 odbojka 8. in 9. r. (POTOKAR)
16.15 – 17.30 gorski tek 1.-9. r (KGT)
13.30 - 14.30 judo 1. – 3. r.
Petek 12.00-12.45 vrtiljak iger 1. in 2. r (URŠIČ)
13.30–14.30 mali nogomet 1.–4. r (NKK)
13.15 - 14.45 ritmika 1. - 3. r. (ŠEME TOFF)