Domov » Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

Na naši šoli organiziramo tudi interesne dejavnosti, ki so del razširjenega programa. Z njimi naj bi spodbujali različne interese učencev. Obseg teh dejavnosti se vsako leto določi z letnim delovnim načrtom. Izbira interesnih dejavnosti je prostovoljna. Vodijo jih učitelji naše šole, po potrebi tudi zunanji sodelavci.

Razpisane interesne dejavnosti v šolskem letu 2019/20

Urnik športnih dejavnosti 2019/20

Z vsemi dejavnostmi pričnemo v oktobru.

Dnevi Velika telovadnica Galerija
Ponedeljek 16.30–17.30 atletika 4.-7. r. (Zlatnar) 13.00 - 14.00 ples 3. - 5. r (Miki)
14.00 - 15.00 ples 1. - 2. r (Miki)
Torek 16.00-17.30 gorski tek 1.-9. r. (KGT Papež) 13.00-15.00 judo 1.-3. r.
13.00-14.00 ŠIN ŠIN
Sreda 15.00 – 15.45 odbojka 5. – 7. r. (GRAHEK)
15.45 – 16.30 odbojka 8. – 9. r. (GRAHEK)
16.30 – 18. 00 atletika (ZLATNAR)
13.00-14.00 ŠIN ŠIN
Četrtek 16.00-17.30 gorski tek 1.-9. r. (KGT Papež) 14.30 - 15.30 judo 1. – 3. r.
Petek 14.00 – 14.30 mali nogomet 1. – 2. r (KOČAR)
14.30 - 15.00 mali nogomet 3. – 4. r (KOČAR)
16.00 – 17.30 košarka 6. – 9. r (BALANTIČ)
13.15 - 14.45 ritmika 1. - 3. r. (ŠEME TOFF)