Domov » Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

Šola organizira interesne dejavnosti, ki so del razširjenega programa, da bi spodbudila različne interese učencev. Obseg teh dejavnosti se vsako leto določi z letnim delovnim načrtom. Izbira interesnih dejavnosti je prostovoljna. Vodijo jih učitelji naše šole in po potrebi tudi zunanji sodelavci.

Razpisane interesne dejavnosti v šolskem letu 2023/24

Interesna dejavnost Učitelj 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Termin
Angleška bralna značka Alenka Bičanič X X X po dogovoru
Ana Zeilhofer X X X po dogovoru
Petra Cerkovnik Biološki krožek X X po dogovoru
Bralna značka, 6.-9. razred Špela Papež Zamljen X po dogovoru
Anže Slana X X X po dogovoru
Mojca Volkar Trobevšek X X X po dogovoru
Čebelarski krožek Silva Erzar X X X X X X po dogovoru
Dan jezikov Ana Zeilhofer, Alenka Bičanič, Barbara Mravljak X X X X X X 26. 9. 2023
Diabetes Martina Ozimek X X X A urnik, petek, 0. ura
Dramski krožek, 7.–9. razred Anže Slana X X X po dogovoru
English in practice Ana Zeilhofer, Alenka Bičanič X X X X po dogovoru
EPI Reading Badge Ana Zeilhofer X po dogovoru
Filmski krožek, 7.–9. razred Mojca Volkar Trobevšek X X X po dogovoru
Glasbeni krožek, 6.–9. razred Marinka Golob X X X X sreda, 7. ura
Kemijski krožek Martina Ozimek X X po dogovoru
Knjižni molj Mojca Črešnar X X X X po dogovoru
Matematični krožek Stanka Kočar X X X po dogovoru
Silva Erzar X X X po dogovoru
Špela Papež Zamljen X po dogovoru
Mladinski pevski zbor Marinka Golob X X X X torek in četrtek, 6. in 7. ura
Najstniški pogovori Sanja Klemenc X X četrtek, 7. ura
Naravoslovni krožek Petra Cerkovnik X X po dogovoru
Prometni krožek Vita Plevel X X X X po dogovoru
Prostovoljstvo Martina Ozimek X X X X sreda, 6. ura
Šolska skupnost Sanja Klemenc, Eva Plut X X X X X X X X X po dogovoru
Tehniški krožek Andrej Kočar X X X X po dogovoru
Učenje učenja Anja Pančur Kosirnik X X X X ponedeljek, 7. ura
Varni, močni in svobodni Anja Pančur Kosirnik X X X X po dogovoru
WordPress Responsive Table

Aktivnosti zunanjih izvajalcev 2023/24

Na šoli bodo organizirane tudi aktivnosti, ki jih bodo izvajali zunanji izvajalci. Prijave na te aktivnosti šola ne sprejema. Svoje otroke prijavite preko izvajalcev samih. Za lažjo organizacijo, vam prilagamo okvirne termine zunanji izvajalcev.

  • ŽNK RADOMLJE, nogomet za deklice od 1. do 3. razreda, torek 14.00–15.00, telovadnica;
  • KGT PAPEŽ, gorski teki, torek, 16.15–17.30 in četrtek, 16.15–17.30 telovadnica;
  • KOŠARKA, sreda, 15.00–17.00, telovadnica;
  • JUDO, od 1. do 3. razreda, ponedeljek, 13.45–14.45 in sreda, 13.30–14.30, galerija
  • MIKI PLESNA ŠOLA, torek, 13.00–14.00, 1. in 2. razred, galerija; torek, 14.00–15.00, 3., 4. in 5. razred, galerija;
  • RITMIČNA GIMNASTIKA ŠEME TOFF, petek, 13.15–14.30, galerija/telovadnica;
  • DOREWE (ponedeljek 13.00–14.00 za začetnike, ponedeljek 14.00–15.00 za mlajše nadaljevalce, ponedeljek 15.00–16.00 za starejše nadaljevalce);
  • GLASBENA ŠOLA POLMA, poučevanje diatonične in klavirske harmonike, klavirja, sintesajzerja, kitare in flavte, od 1. do 9. razreda, termin po dogovoru, prijave preko tel. št. 070 289 932 ali info@matjazpoljansek.com.

Urnik športnih dejavnosti v veliki telovadnici in na galeriji 2023/2024

Dnevi Velika telovadnica Galerija
Ponedeljek 13.00-13.45 igramo se 4. in 5. r (KADDOURA)
13.45-14.45 judo 1. – 3. r
Torek 13.00-13.45 vrtiljak iger 1. in 3. r (URŠIČ)
14.00-15.00 mali nogomet (učenke) 1.-3. r (ŽNK Radomlje)
15.15-16.15 odbojka 6. in 7. r (POTOKAR)
16.15-17.30 gorski tek 1.-9. r (KGT)
13.00-14.00 ples 1.-2. r (Miki)
14.00-15.00 ples 3.-5. r (Miki)
Sreda 13.00-13.45 vrtiljak iger 1. in 3. r (URŠIČ) 13.30-14.30 judo 1. – 3. r
Četrtek 15.15-16.15 odbojka 8. in 9. r (POTOKAR)
16.15-17.30 gorski tek 1.-9. r (KGT)
13.15-14.30 ritmika 1.-3. r (ŠEME TOFF)
Petek 14.00-15.00 mali nogomet (učenci) 1.-4. r (NKK)
15.30-16.30 košarka 6. in 7. r (Košarkarski klub Kamnik)
16.30-17.30 košarka 8. in 9.r (Košarkarski klub Kamnik)
13.15-14.30 ritmika 1.-3. r (ŠEME TOFF)
WordPress Responsive Table