Domov » Načrt šolskih poti

Načrt šolskih poti

Načrt šolskih poti Osnovne šole Stranje je izdelan z namenom, da se otrokom zagotovi čim večja varnost na prometnih površinah od prihodu in odhodu v šolo, v času pouka, podaljšanega bivanja, ekskurzij, dni dejavnosti in drugih šolskih prireditvah. Načrt šolskih poti je dostopen na povezavi (v .PDF obliki).