Domov » Šolski sklad

Šolski sklad

Šolski sklad Osnovne šole Stranje je bil leta 2014 ustanovljen v duhu pomoči otrokom in dvigovati nadstandard naši šoli.

Šola ponuja pester nadstandardni program, ki pa je nekaterim otrokom zaradi njihovega šibkejšega socialnega položaja težje dosegljiv ali pa sploh ne. Zato člani šolskega sklada svoj prosti čas namenjamo zbiranju sredstev, ki bi tak program šole naredil dostopen vsem ne glede na socialni status.

Sredstva, zbrana z različnimi prireditvami in donacijami bomo namenili:

 • programom za razvijanje sposobnosti učencev, ki so bili spoznani kot nadarjeni,
 • nakup nadstandardne opreme za šolo,
 • sofinanciranje šol v naravi,
 • sofinanciranje izletov,
 • sofinanciranje oziroma finančna podpora za izvedbo taborov,
 • omogočanje udeležbe na tekmovanjih,
 • pomoč pri finančnem izvajanju različnih programov šole otrokom iz socialno šibkih družin.

Cilji v letu 2022/23

Šolski sklad v letu 2022/23 načrtuje:

 • sofinanciranje šol v naravi, taborov, tekmovanj …
 • sofinanciranje nadstandardne dejavnosti šole,
 • finančna podpora pri izvajanju rednih in nadstandardnih programov šole, pomoč otrokom iz socialno šibkih družin.

Uresničeni cilji bodo predstavljeni Svetu staršev ter zabeleženi v šolski publikaciji. Finančno poročilo bo ob koncu šolskega leta dostopno na spletni strani ali v tajništvu šole.


Upravni odbor in njegovo delovanje

 • Sanja Klemenc, predsednica
 • Anja Pančur Kosirnik
 • Nina Klisarič
 • Metod Pogačnik
 • Tine Grden
 • Katarina Cverle, namestnica
 • Alenka Avbelj

Postanite član šolskega sklada!

Član šolskega sklada lahko postane vsak, ki prispeva sredstva. Višina sredstev ni pomembna.
Za vsak vaš prispevek smo vam hvaležni, še bolj pa tisti, ki si brez njega ne bi mogli privoščiti šole v naravi skupaj s sošolci, ne bi mogli na tekmovanje v dejavnosti, ki jim je ljuba in v kateri blestijo in se počutijo domače, ne bi mogli na kulturno predstavo z razredom, ker ne bi imeli denarja za prevoz,…

Sredstva lahko nakažete na račun pri UJP:

Osnovna šola Stranje, Zgornje Stranje 22, 1242 Stahovica
IBAN: SI56 0110 0600 0055 992
BIC: BSLJSI2X
Referenca SI00 6001
Koda namena: CHAR
Namen: Donatorstvo šolski sklad

Nakazilo lahko izvedete tudi preko QR kode:


Namenite del dohodnine šolskemu skladu

Šolski sklad OŠ Stranje je na seznamu upravičencev do donacij iz dohodnine, kar pomeni, da vsak posameznik lahko šolskemu skladu nameni del svoje dohodnine. Davčni zavezanec rezident lahko zahteva, da se do 0,3 % dohodnine, odmerjene po zakonu o dohodnini od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje upravičencev do donacij. Sklep in seznam upravičencev najdete na povezavi: pisrs.si.

Kako in kdaj lahko prispevate?
Zahtevo za namenitev dela dohodnine je potrebno oddati do 31. 12. za tekoče leto. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejeme novo zahtevo ali preklic zahteve. Več informacij in obrazce najdete na spletni strani eDavki: edavki.durs.si.


Premagovanje socialne neenakosti

Šolski sklad se odziva na vse bolj pereče socialne razmere v naši skupnosti, zato vsako leto sredstva namenja tudi premagovanju socialne neenakosti.

V primeru, da starši otrok ne zmorete kriti stroškov dejavnosti, ki jih izvaja šola, lahko na šolski sklad naslovite pisno vlogo. Ta se nahaja na posebnem obrazcu, ki ga je mogoče natisniti s spletne strani ali prevzeti pri svetovalni delavki. Izpolnjeno vlogo starši oddajte svetovalni delavki.
Upravni odbor Šolskega sklada zagotavlja varnost osebnih podatkov prosilcev v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov.

Vloge za sofinanciranje programov šole je mogoče vložiti na primer za:

 • šole v naravi,
 • tabore,
 • ekskurzije,
 • šolske potrebščine,
 • dneve dejavnosti (kulturni, športni, naravoslovni, tehnični),
 • drugo (kratka obrazložitev).

Starši bodo z dopisom obveščeni kdaj in koliko sredstev je odobril šolski sklad na podlagi vloge.

Članom šolskega sklada so dosegljivi tudi preko elektronskega naslova solski.sklad@os-stranje.si.


Priloge

Kriteriji za dodelitev denarne pomoči iz sredstvev šolskega sklada
Pravila šolskega sklada Osnovne šole Stranje