Domov » Vpis v 1. razred

Vpis v 1. razred

Informacije ob vpisu v 1. razred

Otrokove izkušnje v prvih letih šolanja, kot tudi prvi stiki s šolo, so velikega pomena za njegovo nadaljnje šolanje in tudi za razvoj njegove osebnosti.
Želimo, da bi prehod v osnovno šolo za otroke in za vas starše potekal brez odvečnih dvomov in skrbi.

Individualni pogovori o vašem otroku s svetovalno delavko bodo mogoči do konca februarja 2024. Razgovori so namenjeni vam, da izrazite želje, predloge in šolo opozorite o morebitnih otrokovih težavah, ter izrazite pričakovanja o pomoči šole otroku. V kolikor je za vašega otroka uveden postopek usmerjanja, vas prosimo, da nam to sporočite saj so nam te informacije v pomoč pri oblikovanju oddelkov.

V mesecu juniju bo potekalo prvo srečanje z učiteljicami in bo namenjeno staršem in šoloobveznim otrokom. Seznanili vas bomo z organizacijskimi in vsebinskimi informacijami o prvem razredu, predstavili vam bomo učiteljice, ki bodo poučevale v prvih razredih. Učiteljice bodo za otroke pripravile srečanje in delavnice, da se bodo seznanili s šolo, razredi in jim tako omogočile prijazen stik z nami. O datumu vas bomo naknadno obvestili.

V primeru, da bi želeli šolanje odložiti za eno leto, oddajte na šolo pisno prošnjo, nato se začne postopek ugotavljanja pripravljenosti otroka za vstop v šolo.

Pred vstopom v šolo imajo otroci tudi obvezen zdravniški pregled pri šolskem zdravniku (vabilo vam bodo poslali iz ZD Kamnik).

Starši vpišete otroka v osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva.
V drugo osnovno šolo lahko starši vpišete otroka, če ta šola s tem soglaša.
V primeru, da starši želite otroka vpisati na drugo šolo (v drugem šolskem okolišu), a otrok spada v naš šolski okoliš:

    • obvezno vpišete otroka pri nas in nas obvestite o vaši nameri,
    • na izbrano šolo (najkasneje v 14 dneh po izteku roka za vpis) naslovite pisno vlogo, v kateri navedite razloge za prešolanje.

O soglasju k prepisu se medsebojno dogovorita matična šola in šola, kamor želite vpisati otroka.

Dodatne informacije:

Šolska svetovalna delavka: Eva Plut
059 33 43 49
eva.plut@os-stranje.si

Priloge

Napotki staršem bodočih prvošolčkov
Šolar bo!
Vprašalnik za starše prvošolcev
Prošnja za odlog vpisa

Stranje, november 2023