Domov » Obrazci

Obrazci

Obvestilo o prešolanju

Prošnja za prešolanje

Soglasje staršev za individualno pomoč učencem

Soglasje staršev oz. skrbnikov za obdelavo osebnih podatkov

Prošnja za odlog vpisa

Vloga za dodelitev sredstev iz šolskega sklada

Vloga za pridobitev statusa učenca

Vprašalnik za starše prvošolcev

Zahteva za uvedbo postopka usmerjanja

Obrazec za prijavo učenca na šolsko prehrano

Pogodba o šolski prehrani

Aneks k pogodbi o šolski prehrani

Prijava na kosilo

Vloga za uvedbo dietne prehrane

Vloga za pošiljanje položnic preko elektronske pošte

Vloga za zbirno položnico

Soglasje za SEPA direktno obremenitev (SDD) trajnik

Obrazec za namenitev dela dohodnine

Izjava staršev o samotestiranju učencev