Domov » Obrazci

Obrazci

Obvestilo o prešolanju

Prošnja za prešolanje

Soglasje staršev za individualno pomoč učencem

Soglasje staršev oz. skrbnikov za obdelavo osebnih podatkov

Prošnja za odlog vpisa

Vloga za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi

Vloga za dodelitev sredstev iz šolskega sklada

Vloga za pridobitev statusa učenca

Vprašalnik za starše prvošolcev

Zahteva za uvedbo postopka usmerjanja

Obrazec za prijavo učenca na šolsko prehrano

Pogodba o šolski prehrani

Aneks k pogodbi o šolski prehrani

Prijava na kosilo

Vloga za uvedbo dietne prehrane

Vloga za pošiljanje položnic preko elekrtonske pošte

Vloga za zbirno položnico

Soglasje za SEPA direktno obremenitev (SDD) trajnik

Izjava staršev o samotestiranju učencev