Domov » Karierna orientacija

Karierna orientacija

Ko se odločam za poklic

Dejavniki poklicnega odločanja – Kaj upoštevam?

Potenciali:

 • interesi,
 • sposobnosti (močna področja),
 • znanja in veščine,
 • osebnostne lastnosti,
 • vrednote,
 • učne in delovne navade,
 • učni uspeh

Informacije o poklicih in izobraževalnih programih

Ovire:

 • zdravstvene posebnosti in težave,
 • ocene (v primeru omejitve vpisa)

Interesi – Kaj hočem? Kaj me veseli? Kaj rad počnem?

 • Interesi so prvo vodilo pri izbiri.

Ključna vprašanja za odkrivanje interesov:

 • Krožki in hobiji.
 • Dejavnosti, s katerimi se ukvarjam v prostem času.
 • V katerih dejavnostih uživam? O čem veliko vem?
 • Kaj rad berem?
 • O čem rad pripovedujem?
 • Ali na kakšnem področju zelo napredujem? Kateri šolski predmeti me zanimajo?

Spletne povezave:

Interesi

 • delo za ljudi/z ljudmi: pomoč, vzgoja, izobraževanje, stiki, v skupini
 • delo v naravi/z naravo: na prostem, skrb za živali, rastline
 • delo s podatki, papirji: urejanje, dopisi, tipkanje …
 • praktično delo: materiali, sestavljanje, popravljanje naprav
 • tehnično-raziskovalno delo: tehnične zakonitosti, raziskovanje
 • raziskovalno delo: literatura, iskanje informacij
 • oblikovalno-umetniško delo: risanje, oblik (različni materiali, tehnike)
 • podjetniško: prodaja, menjava, vodenje, razporejanje

Sposobnosti – Kaj zmorem? Kaj znam? Kaj so moja močna področja?

 • miselno področje: logika, besedišče, ustvarjalnost, prostorske predstave …
 • gibalno področje: spretnosti rok in prstov, telesne spretnosti
 • čutila: vid, sluh, vonj, okus
 • znanja in veščine

Osebnostne lastnosti – Kakšen sem? Kako reagiram?

 • Kakšen sem? – Iščem svoje pozitivne lastnosti.
 • Kako reagiram?
 • Kakšne so moje vrednote?

Spletne povezave:

Učne in delovne navade

 • Me učenje veseli? Vztrajam pri učenju?
 • Sem pripravljen na dolgotrajno izobraževanje?
 • Pri katerih dejavnostih vztrajam?
 • Vem, da zahtevnejše šole zahtevajo veliko sprotnega dela!

Informacije o poklicih in programih

 • Poznam izobraževalne programe?
 • Poklici so različni – jih poznam?
 • Kakšna je pot do poklica?
 • Imam informacije o tem kaj, kje, kdaj bom delal …?
 • Ali poklic zahteva kakšna posebna znanja, spretnosti, lastnosti?
 • Kakšne so možnosti za zaposlitev? Kje se bom lahko zaposlil?

Informacije lahko dobim pri starših, na spletnih straneh, v CIPS-u, v šolski knjižnici, pri šolski psihologinji …

Spletne povezave:

Priponke

Poklicna področja