Domov » Knjižnični red

Knjižnični red

Knjižnični red in napotki obiskovalcem knjižnice

V šolski knjižnici veljajo enaka pravila kot v razredih in drugje na šoli. O primernem vedenju govorijo Šolska pravila OŠ Stranje.

Knjižnica ima tudi nekaj svojih pravil in napotkov:

 • pozdravimo knjižničarko in smo PRIJAZNI drug do drugega;
 • v knjižnici smo TIHO, da ne motimo drugih;
 • v knjižnici se NE prerivamo med policami, se ne pretepamo, lovimo in prehranjujemo;
 • članstvo v knjižnici je brezplačno. Člani postanejo vsi učenci ob vpisu in kmalu prejmejo ČLANSKO IZKAZNICO, ki jo je treba za izposojo pokazati knjižničarki;
 • v knjižnici si v miru samostojno ali s pomočjo knjižničarke izberemo knjige in jih damo knjižničarki, da nam jih izposodi;
 • na dom se lahko izposodijo LEPOSLOVNE IN POUČNE KNJIGE, ne pa revije ali zgoščenke. REVIJE lahko preberemo v knjižnični ČITALNICI. Ravno tako so za rabo v čitalnici tudi SLOVARJI, LEKSIKONI in ENCIKLOPEDIJE;
 • knjige se izposodijo za 21 DNI, vse, razen tistih za domače branje, pa se lahko tudi enkrat podaljšajo;
 • knjižničnega gradiva ne odnašamo brez dovoljenja knjižničarke;
 • pazimo, da GRADIVA NE POMEŠAMO ali odložimo na napačno mesto; če ne vemo, s kod smo vzeli knjigo, jo nesemo knjižničarki, da jo pospravi;
 • s knjigami in drugim gradivom ter z opremo knjižnice RAVNAMO LEPO in SPOŠTLJIVO; knjig ne trgamo, ne delamo jim ušes, ne malicamo ob njih, prebiramo jih s čistimi rokami, ne sedimo na njih, ne pišemo in rišemo po knjigah, hranimo jih na suhem mestu;
 • če knjižnično gradivo izgubimo ali poškodujemo, je treba prinesti novo enako knjigo oziroma plačati nadomestilo za izgubljeno ali poškodovano knjigo.