Domov » Zaposleni

Zaposleni

Vodstvo

Mateja Hari, ravnateljica
mateja.hari@os-stranje.si

Nina Maček, pomočnica ravnateljice
nina.macek@os-stranje.si

Vesna Pestotnik, tajnica
vesna.pestotnik@os-stranje.si

Računovodske storitve ureja zunanje računovodstvo.


Svetovalna služba

Eva Plut, socialna pedagoginja, svetovalna delavka (od 1. do 5. razreda)
Nadomestni razrednik 5. a, 5. b
eva.plut@os-stranje.si

Sanja Klemenc, socialna pedagoginja, svetovalna delavka (od 6. do 9. razreda)
Nadomestni razrednik 9. a, 9. b
sanja.klemenc@os-stranje.si


Učitelji in drugi strokovni delavci

Barbara Antonin, učiteljica razrednega pouka
Razrednik 1. in 2. razred PŠ Gozd
barbara.antonin@os-stranje.si

Alenka Bičanič, učiteljica TJA, ŠI
Razrednik 7. b
alenka.bicanic@os-stranje.si

Maja Bratina, učiteljica GUM
Razrednik 7. c
maja.bratina@os-stranje.si

Ana Butalič, učiteljica TJA, N1A
ana.butalic@os-stranje.si

Petra Cerkovnik, učiteljica BIO, NAR (odsostna)
Razrednik 6. a
petra.cerkovnik@os-stranje.si

Mojca Črešnar, knjižničarka
Nadomestni razrednik 4. a, 4. b
mojca.cresnar@os-stranje.si

Silva Erzar, učiteljica MAT, FIZ
Nadomestni razrednik 6. a, 6. b
silva.erzar@os-stranje.si

Martina Golob, učiteljica razrednega pouka
Razrednik 4. b
martina.golob@os-stranje.si

Marinka Golob, učiteljica GUM (odsotna)
Razrednik 7. c
marinka.golob@os-stranje.si

Eva Grčar, učiteljica TIT
Nadomestni razrednik 7. a, 7. b, 7. c
eva.grcar@os-stranje.si

Kristina Hribar, učiteljica razrednega pouka
Razrednik 1. a
kristina.hribar@os-stranje.si

Tamara Horvat, učiteljica razrednega pouka
Razrednik 1. b
tamara.horvat@os-stranje.si

Nina Klisarič, učiteljica GEO, ZGO
Nadomestni razrednik 8. a, 8. b, 8. c
nina.klisaric@os-stranje.si

Špela Kobetič, učiteljica ŠPO, ŠZZ, IŠP, ŠSP, NŠP
Razrednik 9. a
spela.kobetic@os-stranje.si

Stanka Kočar, učiteljica MAT, DIP
Razrednik 9. b
skocar@os-stranje.si

Andrej Kočar, računalničar, učitelj RVT, UBE
andrejk@os-stranje.si

Veronika Kos Jenc, spremljevalka gibalno oviranega učenca
vkjk@os-stranje.si

Jasna Kovač, učiteljica DSP, ISP
jasna.kovac@os-stranje.si

Marija Krkoč, učiteljica ZGO, OPB, druga učiteljica v 1. razredu
marija.krkoc@os-stranje.si

Magda Krt Kaddoura, učiteljica razrednega pouka
Razrednik 3. b
magda.krt@os-stranje.si

Nina Maček, učiteljica MAT
nina.macek@os-stranje.si

Barbara Mravljak, učiteljica NI1, NI2, NI3, NIP
barbara.mravljak@os-stranje.si

Anamarija Novak, učiteljica v OPB
anamarija.novak@os-stranje.si

Ines Novak, učiteljica razrednega pouka
Razrednik 5. b
ines.novak@os-stranje.si

Mojca Obreza, učiteljica razrednega pouka
Razrednik 4. a
mojca.obreza@os-stranje.si

Špela Osolnik, vodja prehrane, laborantka, jutranje varstvo, učiteljica v OPB, organizatorica prehrane
spela.osolnik@os-stranje.si

Marta Omovšek, učiteljica razrednega pouka
Razrednik 4. in 5. razred PŠ Gozd
marta.omovsek@os-stranje.si

Martina Ozimek, učiteljica KEM, POK, GOS, KEŽ
Razrednik 6. b
martina.ozimek@os-stranje.si

Brigita Ozimek Kumek, učiteljica LUM, LSN, GEO, DKE
bok@os-stranje.si

Anja Pančur Kosirnik, specialna in rehabilitacijska pedagoginja, učiteljica DSP, ISP
Nadomestni razrednik 3. a, 3. b
apk@os-stranje.si

Špela Papež Zamljen, učiteljica razrednega pouka
spz@os-stranje.si

Vita Plevel, učiteljica razrednega pouka
Razrednik 5. a
vita.plevel@os-stranje.si

Urša Posavec, učiteljica TJA, SLJ (odsotna)
ursa.posavec@os-stranje.si

Gašper Ribič, učitelj ŠPO, ŠZZ, ŠSP, IŠP
Razrednik 8. a
gasper.ribic@os-stranje.si

Mira Rifl, učiteljica razrednega pouka
Razrednik 2. a
mira.rifl@os-stranje.si

Anže Slana, učitelj SLJ, KGU, FV
Razrednik 7. a
anze.slana@os-stranje.si

Marija Štupar, učiteljica v OPB
marija.stupar@os-stranje.si

Irena Uljančič, učiteljica razrednega pouka
Razrednik 2. b
irena.uljancic@os-stranje.si

Marija Uršič, druga učiteljica v 1. razredu, ŠPO
Nadomestni razrednik 1. a, 1. b
marija.ursic@os-stranje.si

Anica Verbič, učiteljica v OPB
anica.verbic@os-stranje.si

Branka Vode, učiteljica BIO, NAR
branka.vode@os-stranje.si

Mojca Volkar Trobevšek, učiteljica SLJ, FV
Razrednik 8. c
mvt@os-stranje.si

Ksenja Vrhovnik, pedagoginja, učiteljica DSP, ISP
Nadomestni razrednik 2. a, 2. b
ksenja.vrhovnik@os-stranje.si

Petra Vrhovnik, učiteljica razrednega pouka
Razrednik 3. a
petra.vrhovnik@os-stranje.si

Ana Zeilhofer, učiteljica TJA
Razrednik 8. b
ana.zeilhofer@os-stranje.si


Zunanji sodelavci – Učitelji za dodatno strokovno pomoč

Polona Mitar Osolnik, specialna in rehabilitacijska pedagoginja, učiteljica DSP, ISP
polona.mitar@os-stranje.si

Jerneja Božič, inkluzivna pedagoginja, učiteljica DSP
jerneja.bozic@os-stranje.si

Polona Reisner, logopedinja
polona.reisner@os-stranje.si

Maja Rejc, logopedinja
maja.rejc@os-stranje.si


Tehnično osebje

Albin Šarc, hišnik

Robert Uranič, hišnik

Danijel Habjan, kuhar
danijel.habjan@os-stranje.si

Katja Kuhar, kuharica

Bernarda Urh, kuharica

Mojca Plahutnik, kuharska pomočnica

Marija Kosirnik, čistilka

Nejka Spruk, čistilka

Mira Šlebir, čistilka

Marta Us, čistilka

Alojz Zamljen, čistilec
alojz.zamljen@os-stranje.si