Domov » Zaposleni

Zaposleni

Vodstvo

Boris Jemec, ravnatelj
boris.jemec@os-stranje.si

Mateja Hari, pomočnica, svetovalna delavka
mateja.hari@os-stranje.si

Irena Plevel, tajnica
irena.plevel@os-stranje.si

Franc Bernot, računovodja
franc.bernot@os-stranje.si


Svetovalna služba

Mateja Hari, svetovalna delavka
mateja.hari@os-stranje.si

Sanja Klemenc, socialna pedagoginja, svetovalna delavka, OPB
sanja.klemenc@os-stranje.si


Učitelji in drugi strokovni delavci

Barbara Antonin, učiteljica razrednega pouka
Razrednik 1., 2., 3. razred POŠ Gozd
barbara.antonin@os-stranje.si

Valentina Bernot, učiteljica SLJ, TIS
valentina.bernot@os-stranje.si

Alenka Bičanič, učiteljica TJA, ŠI
alenka.bicanic@os-stranje.si

Aleksandra Borštnar Maček, učiteljica NI
abm@os-stranje.si

Ana Butalič, učiteljica TJA
ana.butalic@os-stranje.si

Silva Erzar, učiteljica MAT, ČEB
Razrednik 7. a
silva.erzar@os-stranje.si

Martina Golob, učiteljica razrednega pouka
Razrednik 4. b
martina.golob@os-stranje.si

Eva Grčar, učiteljica FIZ, TIT
eva.grcar@os-stranje.si

Tamara Horvat, učiteljica razrednega pouka
Razrednik 1. b
tamara.horvat@os-stranje.si

Marija Humar, učiteljica BIO, NAR, ONA
marija.humar@os-stranje.si

Fanika Klemenc, učiteljica v OPB
fanika.klemenc@os-stranje.si

Nina Klisarič, učiteljica GEO, ZGO
nina.klisaric@os-stranje.si

Špela Kobetič, učiteljica ŠPO, ŠZZ, IŠP, ŠSP
Razrednik 6. a
spela.kobetic@os-stranje.si

Stanka Kočar, učiteljica MAT, SLZ
Razrednik 6. b
skocar@os-stranje.si

Andrej Kočar, računalničar, učitelj RVT, UBE
andrejk@os-stranje.si

Magda Krt Kaddoura, učiteljica razrednega pouka
Razrednik 3. a
magda.krt@os-stranje.si

Tea Letonja, knjižničarka
tea.letonja@os-stranje.si

Anamarija Novak, učiteljica razrednega pouka
Razrednik 5. a
anamarija.novak@os-stranje.si

Mojca Obreza, učiteljica razrednega pouka
Razrednik 4. a
mojca.obreza@os-stranje.si

Marta Omovšek, učiteljica razrednega pouka
Razrednik 4., 5. razred POŠ Gozd
marta.omovsek@os-stranje.si

Martina Ozimek, učiteljica KEM, POK, GOS
Razrednik 7. b
martina.ozimek@os-stranje.si

Brigita Ozimek Kumek, učiteljica LUM, LSN, GEO, DKE
Razrednik 9. a
bok@os-stranje.si

Anja Pančur Kosirnik, specialna in rehabilitacijska pedagoginja, učiteljica DSP
apk@os-stranje.si

Vita Plevel, učiteljica razrednega pouka
Razrednik 5. b
vita.plevel@os-stranje.si

Gašper Ribič, učitelj ŠPO, ŠZZ, ŠSP, IŠP
Razrednik 9. b
gasper.ribic@os-stranje.si

Mira Rifl, učiteljica razrednega pouka
Razrednik 2. a
mira.rifl@os-stranje.si

Draga Romšak, učiteljica TJA
draga.romsak@os-stranje.si

Anže Slana, učitelj SLJ
Razrednik 8. a
anze.slana@os-stranje.si

Marija Štupar, učiteljica razrednega pouka
Razrednik 2. b
marija.stupar@os-stranje.si

Karla Urh, učiteljica GUM, GLP
Razrednik 8. b
karla.urh@os-stranje.si

Marija Uršič, druga učiteljica v 1. razredu
marija.ursic@os-stranje.si

Tadeja Uršič, učiteljica razrednega pouka
Razrednik 1. a
tadeja.ursic@os-stranje.si

Anica Verbič, učiteljica v OPB
anica.verbic@os-stranje.si

Mojca Volkar Trobevšek, učiteljica SLJ, TIS
Razrednik 9. c
mvt@os-stranje.si

Ksenja Vrhovnik, učiteljica DSP, svetovalna delavka, pedagoginja
ksenja.vrhovnik@os-stranje.si

Petra Vrhovnik, učiteljica razrednega pouka
Razrednik 3. b
petra.vrhovnik@os-stranje.si


Zunanji sodelavci – Učitelji za dodatno strokovno pomoč

Danica Grabnar, učiteljica DSP, specialna pedagoginja
danica.grabnar@os-stranje.si

Polona Mitar, učiteljica DSP, specialna pedagoginja (na porodniški odsotnosti)
polona.mitar@os-stranje.si

Jerneja Božič, izvajalka DSP
jerneja.bozic@os-stranje.si

Polona Reisner, logopedinja
polona.reisner@os-stranje.si

Maja Ravnikar, logopedinja
maja.ravnikar@os-stranje.si


Tehnično osebje

Miran Us, hišnik
miran.us@os-stranje.si

Jože Urh, hišnik

Danijel Habjan, kuhar
danijel.habjan@os-stranje.si

Katja Kuhar, kuharica

Bernarda Urh, kuharica

Mojca Plahutnik, čistilka

Nejka Spruk, čistilka

Darinka Prelesnik, čistilka

Marta Us, čistilka

Alojz Zamljen, čistilec
alojz.zamljen@os-stranje.si