Domov » Zaposleni

Zaposleni

Vodstvo

Boris Jemec, ravnatelj
boris.jemec@os-stranje.si

Mateja Hari, pomočnica, svetovalna delavka
mateja.hari@os-stranje.si

Irena Plevel, tajnica
irena.plevel@os-stranje.si

Franc Bernot, računovodja
franc.bernot@os-stranje.si


Svetovalna služba

Mateja Hari, svetovalna delavka
mateja.hari@os-stranje.si

Sanja Klemenc, socialna pedagoginja, svetovalna delavka
sanja.klemenc@os-stranje.si


Učitelji in drugi strokovni delavci

Barbara Antonin, učiteljica razrednega pouka
Razrednik 2., 3. razred POŠ Gozd
barbara.antonin@os-stranje.si

Alenka Bičanič, učiteljica TJA, ŠI
alenka.bicanic@os-stranje.si

Aleksandra Borštnar Maček, učiteljica NI1, NI2, NI3, NIP
abm@os-stranje.si

Ana Butalič, učiteljica TJA, N1A
ana.butalic@os-stranje.si

Silva Erzar, učiteljica MAT, ČEB
Razrednik 8. a
silva.erzar@os-stranje.si

Martina Golob, učiteljica razrednega pouka
Razrednik 4. b
martina.golob@os-stranje.si

Eva Grčar, učiteljica FIZ, TIT
eva.grcar@os-stranje.si

Kristina Hribar, učiteljica razrednega pouka
Razrednik 1. a
kristina.hribar@os-stranje.si

Tamara Horvat, učiteljica razrednega pouka
Razrednik 1. b
tamara.horvat@os-stranje.si

Fanika Klemenc, učiteljica v OPB
fanika.klemenc@os-stranje.si

Nina Klisarič, učiteljica GEO, ZGO
Razrednik 6. a
nina.klisaric@os-stranje.si

Špela Kobetič, učiteljica ŠPO, ŠZZ, IŠP, ŠSP, NŠP
Razrednik 7. a
spela.kobetic@os-stranje.si

Stanka Kočar, učiteljica MAT, SLZ
Razrednik 7. b
skocar@os-stranje.si

Andrej Kočar, računalničar, učitelj RVT, UBE
andrejk@os-stranje.si

Magda Krt Kaddoura, učiteljica razrednega pouka
Razrednik 3. a
magda.krt@os-stranje.si

Anamarija Novak, učiteljica razrednega pouka
Razrednik 5. b
anamarija.novak@os-stranje.si

Mojca Obreza, učiteljica razrednega pouka
Razrednik 4. a
mojca.obreza@os-stranje.si

Marta Omovšek, učiteljica razrednega pouka
Razrednik 5. razred POŠ Gozd
marta.omovsek@os-stranje.si

Martina Ozimek, učiteljica KEM, POK, GOS, organizatorica prehrane
Razrednik 8. b
martina.ozimek@os-stranje.si

Brigita Ozimek Kumek, učiteljica LUM, LSN, GEO, DKE
Razrednik 6. b
bok@os-stranje.si

Anja Pančur Kosirnik, specialna in rehabilitacijska pedagoginja, učiteljica DSP
apk@os-stranje.si

Vita Plevel, učiteljica razrednega pouka
Razrednik 5. a
vita.plevel@os-stranje.si

Eva Plut, socialna pedagoginja
eva.plut@os-stranje.si

Gašper Ribič, učitelj ŠPO, ŠZZ, ŠSP, IŠP
gasper.ribic@os-stranje.si

Mira Rifl, učiteljica razrednega pouka
Razrednik 2. a
mira.rifl@os-stranje.si

Anže Slana, učitelj SLJ
Razrednik 9. a
anze.slana@os-stranje.si

Petra Štirn, učiteljica BIO, NAR, ONA
petra.stirn@os-stranje.si

Marija Štupar, učiteljica razrednega pouka
Razrednik 2. b
marija.stupar@os-stranje.si

Sara Trampuž, knjižničarka, učiteljica SLJ
sara.trampuz@os-stranje.si

Karla Urh, učiteljica GUM, ANI
Razrednik 9. b
karla.urh@os-stranje.si

Marija Uršič, druga učiteljica v 1. razredu
marija.ursic@os-stranje.si

Tadeja Uršič, učiteljica razrednega pouka – na bolniškem dopustu
Razrednik 1. a
tadeja.ursic@os-stranje.si

Anica Verbič, učiteljica v OPB
anica.verbic@os-stranje.si

Mojca Volkar Trobevšek, učiteljica SLJ
Razrednik 6. c
mvt@os-stranje.si

Ksenja Vrhovnik, učiteljica DSP, ISP, pedagoginja
ksenja.vrhovnik@os-stranje.si

Petra Vrhovnik, učiteljica razrednega pouka
Razrednik 3. b
petra.vrhovnik@os-stranje.si

Ana Zeilhofer, učiteljica TJA
ana.zeilhofer@os-stranje.si


Zunanji sodelavci – Učitelji za dodatno strokovno pomoč

Andreja Janežič, izvajalka DSP
andreja.janezic@os-stranje.si

Polona Mitar, učiteljica DSP, specialna pedagoginja
polona.mitar@os-stranje.si

Jerneja Božič, izvajalka DSP
jerneja.bozic@os-stranje.si

Polona Reisner, logopedinja
polona.reisner@os-stranje.si


Tehnično osebje

Miran Us, hišnik
miran.us@os-stranje.si

Robert Uranič, hišnik

Danijel Habjan, kuhar
danijel.habjan@os-stranje.si

Katja Kuhar, kuharica

Bernarda Urh, kuharica

Mojca Plahutnik, čistilka

Nejka Spruk, čistilka

Darinka Prelesnik, čistilka

Marta Us, čistilka

Alojz Zamljen, čistilec
alojz.zamljen@os-stranje.si