Domov » Subvencionirana šolska prehrana

Subvencionirana šolska prehrana

Upravičenci do subvencije za malico so tisti učenci, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolnjujejo naslednje kriterije:

Subvencija za malico

Polna subvencije za (dopoldansko) malico oziroma brezplačna malica pripada učencem iz družin, kjer povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 53 % neto povprečne plače. Ostali učenci plačajo polno ceno malice, to je 80 centov. Ta cena je enotna za vse šole v Sloveniji, saj jo je določilo ministrstvo.

Subvencija za kosilo

Subvencija za kosilo v celoti pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 36 % neto mesečne plače (prvi, drugi in tretji dohodkovni razred).

S 1. 2. 2017 je pričela veljati sprememba Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki je uvedla novost pri subvencijah kosil v osnovnih šolah. Od tega dne  pripada polna subvencija za šolsko kosilo vsem tistim učencem, katerih mesečni dohodek na družinskega člana ne presega 36 % neto mesečne plače. To je vsem tistim, ki so v odločbi o otroškem dodatku uvrščeni v 1., 2. in 3. dohodkovni razred.