Domov » Vpis v srednjo šolo

Vpis v srednjo šolo

Srednješolsko izobraževanje

Nižje poklicno izobraževanje

Namenjeno je predvsem tistim, ki ne končajo osnovne šole; traja 2 leti in pol; zaključi se z zaključnim izpitom; pridobiš si poklic; po končanem šolanju je možna zaposlitev ali pa nadaljevanje šolanja v srednjem poklicnem izobraževanju ali srednjem tehničnem in strokovnem izobraževanju.


Srednje poklicno izobraževanje

 • Traja 3 leta,
 • imaš splošne predmete in strokovne module; 1 tuj jezik,
 • zaključi se z zaključnim izpitom – 2 predmeta (SLJ + izdelek/storitev),
 • pridobiš poklic,
 • po končanem šolanju se lahko zaposliš ali pa nadaljuješ šolanje v poklicno tehniškem izobraževanju (sistem 3+2).

Poklicno tehniško izobraževanje – PTI

 • Pogoj: zaključen ustrezen program srednje poklicne šole,
 • traja 2 leti,
 • zaključi se s poklicno maturo (4 predmeti),
 • pridobiš poklic,
 • po končanem šolanju se lahko zaposliš ali pa nadaljuješ s študijem.

Možnosti za študij

 • Z opravljeno poklicno maturo se lahko vpišeš v višješolske programe (višje strokovno izobraževanje) in v visokošolske strokovne programe prve stopnje (1. stopnja strokovna).
 • Z opravljeno poklicno maturo se lahko vpišeš tudi v nekatere univerzitetne programe prve stopnje (1. stopnja univerzitetna) in v nekatere magistrske programe druge stopnje (2. stopnja magisterij), vendar pa moraš prej opraviti še izpit iz enega predmeta splošne mature.
 • Če opraviš maturitetni tečaj (traja 1 leto in se konča s splošno maturo), se lahko vpišeš v univerzitetne programe prve stopnje (1. stopnja univerzitetna) in v magistrske programe druge stopnje (2. stopnja magisterij).

Srednje tehniško in strokovno izobraževanje

 • Traja 4 leta,
 • imaš splošne predmete in strokovne module; 1 ali 2 tuja jezika (odvisno od programa),
 • zaključi se s poklicno maturo – 4 predmeti:
  • 2 obvezna (SLJ + temeljni strokovni predmet),
  • 2 izbirna (MAT/TJA + izdelek/storitev/seminarska naloga/izpit),
 • pridobiš poklic,
 • po končanem šolanju se lahko zaposliš ali pa nadaljuješ s študijem.

Možnosti za študij

 • Z opravljeno poklicno maturo se lahko vpišeš v višješolske programe (višje strokovno izobraževanje) in v visokošolske strokovne programe prve stopnje (1. stopnja strokovna).
 • Z opravljeno poklicno maturo se lahko vpišeš tudi v nekatere univerzitetne programe prve stopnje (1. stopnja univerzitetna) in v nekatere magistrske programe druge stopnje (2. stopnja magisterij), vendar pa moraš prej opraviti še izpit iz enega predmeta splošne mature.
 • Če opraviš maturitetni tečaj (traja 1 leto in se konča s splošno maturo), pa se lahko vpišeš v univerzitetne programe prve stopnje (1. stopnja univerzitetna) in v magistrske programe druge stopnje (2. stopnja magisterij).

Študijski programi s pogojem splošne mature.
Študijski programi, ki omogočajo vpis ob poklicni maturi in petem predmetu.


Splošno srednje izobraževanje – gimnazija

 • Traja 4 leta,
 • imaš splošne predmete; v nekaterih gimnazijah tudi strokovne predmete; 2 tuja jezika (ali več),
 • zaključi se s splošno maturo – 5 predmetov: 3 obvezni (SLJ, MAT, TJA) + 2 izbirna,
 • ne pridobiš poklica,
 • pripravlja te na študij,
 • po končanem šolanju se lahko vpišeš kamorkoli (v višješolske programe, v visokošolske strokovne programe prve stopnje, v univerzitetne programe prve stopnje in v magistrske programe druge stopnje).

Več vrst gimnazij:

 • Splošna,
 • športna (poudarek na športni vzgoji),
 • klasična (obvezna latinščina),
 • ekonomska (strokovni predmeti s področja ekonomije, podjetništva),
 • tehniška (strokovni predmeti s področja elektrotehnike, računalništva, naravoslovja npr. biologije),
 • umetniška (likovna, glasbena, plesna, dramska).

Če po končani gimnaziji ne želiš študirati, se lahko vključiš v poklicni tečaj (traja 1 leto in se konča s poklicno maturo). Tako pridobiš poklic in se lahko zaposliš.


Merila za vpis v srednje šole v primeru omejitve vpisa

Če se za posamezen program prijavi preveč učencev (več kot jih šola lahko sprejme), pride do omejitve vpisa. To pomeni, da je sprejeto samo določeno število učencev. Pri tem se upoštevajo določena merila oz. kriteriji, in sicer:

 1. KRITERIJ – ZAKLJUČNE OCENE IN UČNI USPEH
  • zaključne ocene obveznih predmetov v 7., 8. in 9. razredu (vsi obvezni predmeti, izbirni predmeti se ne upoštevajo),
  • z zaključnimi ocenami in uspehom se lahko zbere največ 175 točk.
 2. KRITERIJ – REZULTATI NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA (slovenščina in matematika)
  Rezultati NPZ se upoštevajo samo v primeru, če je na spodnji meji več kandidatov z istim številom točk iz ocen in uspeha.
 3. KRITERIJ – MERILA POSAMEZNIH ŠOL
  Merila posameznih šol se upoštevajo samo v primeru, če je po upoštevanju rezultatov NPZ še vedno več kandidatov z istim številom točk.

Več informacij o merilih najdete na spletni strani MVI.

Priponke

POKLICNA ORIENTACIJA – Vpis v srednjo šolo

Tabela za izračun točk v primeru omejitve vpisa

WordPress Responsive Table

V priponki so objavljeni podatki o spodnji meji 1. kroga izbirnega postopka na šolah z omejitvijo vpisa v šolsko leto 2023/2024 (.PDF oblika).


Informacije o postopku vpisa na strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje:

https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/

 • razpis za vpis v srednje šole,
 • merila za vpis,
 • omejitve v srednjih šolah,
 • rokovnik.

Informacije o šolah in poklicih


Štipendije

Vse o štipendijah si lahko preberete na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije: http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/.


Rokovnik za vpis učencev v srednje šole za šolsko leto 2024/2025

Rokovnik za vpis v srednjo šolo 2024/25
Pomembni datumi za vpis v srednjo šolo 2024/25