Ekodan 2022

Tretji petek v novembru, 18. 11., smo na Osnovni šoli Stranje izvedli Ekodan na vseh stopnjah izobraževanja. Ekodan je sovpadel z Dnevom slovenske hrane in Tradicionalnim slovenskim zajtrkom. Slogan letošnjega Tradicionalnega slovenskega zajtrka je bil “Zajtrk z mlekom – super dan.”. Prvo šolsko uro so učenci spoznali pomen lokalno pridelane hrane ter pojedli zajtrk sestavljen iz medu, masla, domačega kruha, mleka in jabolka, za malico pa so učenci dobili še eko kefir. Do konca dneva dejavnosti so po različnih oddelkih sledile različne aktivnosti.

Učenci in učiteljice razredne stopnje so izdelovali novoletne okraske iz naravnih in odpadnih materialov. V okviru likovnega natečaja Pot sadja so risali slike, izdelovali plakate, tudi sestavljali uganke.
V likovnem natečaju Pot sadja so sodelovali tudi učenci 6. razredov. Z učenci 7. razredov so preko predavanja Miha Zabreta iz Zavoda za gozdove Slovenije spoznavali gozd in njegov pomen na lokalnem in globalnem nivoju. Učenci 7. razredov so izdelovali novoletno okrasje iz odpadne tetrapak embalaže, oboji so se udeležili exatlona. Učitelja športa sta v telovadnici postavila spretnosti poligon, oddelki pa so med seboj tekmovali v različnih spretnostih (plazenje pod obročem ne da bi se podrl, podajanje žoge, ciljanje tarče ipd.). Športnega tekmovanja so se udeležili tudi učenci 8. razredov. Le ti so v okviru Ekodneva sodelovali pri projektu G-BOOK 2. Projekt je namenjen promociji mladinske literature, ki je brez predsodkov o delitvi vlog glede na spol in pomembnosti vloge, ki jo ta igra pri ozaveščanju med mladimi. Pri tem je z učenci kot mentor in svetovalec sodeloval ilustrator in pisatelj Ivan Mitrievski. V okolici šole so učenci 8. b pobrali smeti.

Že lansko leto so učenci 9. razredov na ta dan odšli v gozd in s sodobno tehnologijo fotografirali dogajanje v njem. Rezultati so bili letos še boljši, gozdne fotografije učencev so objavljene na spletni strani šole. Fotografije bodo poslane tudi na  natečaj projekta LEAF. V ta projekt sodi tudi spoznavanje lesa, njegovih lastnosti in uporabnosti. Učenci obeh razredov so izdelali dva unikatna kompleta domin, ki imata namesto pik narisane, pobarvane in izžgane želode in kostanje. Učenci predmetne stopnje so izdelali škatle za odpadni papir, ki jih imamo v učilnicah in prostorih šole. 

Že dan pred Ekodnevom so na matični šoli začeli z zbiralno akcijo odpadnega papirja. Zbranih je bilo 4,64 tone odpadnega papirja. Odpadni papir so zbirali tudi na podružnici Gozd.

Na podružnici je učence na Ekodan obiskal čebelar Simon Golob in jim predstavil čebele, njihovo delo in njihovo pomembnost za naravo in človeka. Iz papirja in lepenke so učenci izdelovali novoletne voščilnice. 

Brigita Ozimek Kumek in Nina Klisarič, ekoordinatorici