Predavanja za starše otrok in mladostnikov

Lokalna akcijska skupina Kamnik (LAS) na ravni lokalne skupnosti usklajuje preventivne aktivnosti in pripravlja usklajene ukrepe na področju preprečevanja zasvojenosti ter spremlja njihovo izvajanje. Temeljni cilji LAS so povezovanje različnih akterjev na lokalni ravni, priprava in izvedba analize stanja, razvoj preventivnih programov in programov zmanjševanja škodljivih posledic rabe in zlorabe drog ter drugih kemičnih in nekemičnih zasvojenosti. Izvajalec in koordinator LAS v občini Kamnik v letu 2022 je Mladinski center Kotlovnica.

Nadaljujejo se izobraževalna srečanja za starše otrok in mladostnikov, kamor so vabljeni tudi strokovni delavci kamniških šol. Vsa predavanja bodo potekala v živo v Mladinskem centru Kotlovnica.

  • Komunikacija z otrokom in mladostnikom – izvajalec: Zavod Mind – 15. novembra 2022 ob 18.00
  • Družinska e-pravila – izvajalec: Logout – 22. novembra 2022 ob 18.00
  • Kako se z najstnikom pogovarjati o drogah, predavanje izvaja DrogArt, 29. novembra 2021 ob 18.00

Informacije o predavanjih:

Predavanja za starše – Komunikacija z otrokom in mladostnikom, izvaja Zavod Mind
15. november 2022 ob 18.00, Mladinski center Kotlovnica, Fužine 10, Kamnik
Kako dobiti in ohranjati stik z otrokom?
– Kako se pogovarjati z otrokom, da nas bo »slišal«?
– Kaj je pri pogovoru najbolj pomembno?
– Kaj so najpogostejše napake, ki jih starši pri pogovoru z otroci delamo?

Vzgoja otroka je veščina, za katero starši, ob nastopu naše vloge, nismo predhodno usposobljeni. Obdobje odraščanja je lahko vihravo in pestro, mi pa se po svojih najboljših močeh trudimo, da otroka vzgojimo v odgovorno in neodvisno odraslo osebo. Pri tem je ključna komunikacija, ki skozi razvojna obdobja lahko postaja vedno večji izziv.

Izvajalki imata večletne delovne izkušnje pri delu z otroki in mladostniki. Na predavanju se bodo prepletale njune izkušnje in konkretni primeri; prav tako pa bosta poskušali odgovoriti na vaša vprašanja. Spletna stran: http://www.zavodmind.si/

Predavanja za starše – Družinska e-pravila, izvaja Logout
22. november 2022 ob 18.00, Mladinski center Kotlovnica, Fužine 10, Kamnik
Interaktivno predavanje za starše na temo varne in uravnotežene uporabe naprav. Predstavili vam bomo konkretne primere zasvojenosti s spletom in prekomerne uporabe spletnih vsebin, preko katerih se boste naučili prepoznati težave tudi pri svojem otroku. Na osnovi izkušenj smo oblikovali konkretna priporočila, glede na starost, za uravnoteženo uporabo spleta. V luči aktualnega dogajanja, se bomo dotaknili tudi šolanja preko spleta in uravnavanja šolskih in zabavnih spletnih vsebin.

Logout je prvi specializirani center pomoči ob različnih tveganih spletnih vedenjih, ustanovljen leta 2010. Njihovo poslanstvo je izboljšati digitalno blaginjo vseh ljudi, zlasti mladih, z zagotavljanjem zdravljenja, pomoči, obveščanjem, izobraževanjem in ozaveščanjem o uravnoteženi in zdravi uporabi sodobnih medijev in zaslonske tehnologije. Spletna stran: https://www.logout.org/sl/

Predavanja za starše – Kako se z najstnikom pogovarjati o drogah, izvaja DrogArt
29. november 2022 ob 18.00, Mladinski center Kotlovnica, Fužine 10, Kamnik
Mladi se v današnji družbi srečujejo z veliko izbirami. Te so povezane z odločitvami, s prevzemanjem odgovornosti, kar prinaša s seboj veliko avtonomije, a hkrati tudi stresa. Pri iskanju svojega prostora pa mladi tudi eksperimentirajo – na vseh področjih življenja, med katere spada tudi uporaba alkohola in drugih drog. Ob tem igrajo pomembno vlogo tudi starši, ki pogosto ne vedo, kako reagirati ob pojavu eksperimentiranja z alkoholom ali drugimi drogami. Kako se z mladimi pogovarjati o tem in kakšni so možni odzivi, bomo skupaj odkrivali na predavanju Kako se z najstnikom pogovarjati o drogah?

Združenje DrogArt je zasebna neprofitno volonterska organizacija ustanovljena leta 1999 z glavnim namenom zmanjševanja škodljivih posledic drog in alkohola med mladimi. Glavna področja delovanja Združenja so informiranje in svetovanje, info točka, terensko delo na prireditvah elektronske glasbe, izvajanje delavnic Izberi sam z namenom zmanjševanja škode na področju alkohola med mladimi, publicistična dejavnost in raziskovanje. Spletna stran: https://www.drogart.org