Uspešna izvedba Ekodneva in tradicionalnega slovenskega zajtrka

V petek, 20. novembra 2020,  je potekal tehniški dan v okviru EKODNEVA za vse učence in delavce šole.

Prva šolska ura (8.00- 8.45), je bila skupna za vse učence OŠ Stranje in  je bila namenjena izvedbi Tradicionalnega slovenskega zajtrka. Učenci so učne vsebine spremljali skupaj s svojimi razredniki preko video srečanja, nato pa si pripravili domač Tradicionalni slovenski zajtrk, v krogu družinskih članov ali pa kar sami.

Za nekatere, je bil prav poseben. Na fotografijah, ki so nam jih učenci poslali, so zajtrk spremljali temu primerni pogrinjki in dekoracije. Doma pečen, dišeč kruh, maslo, med, mleko ali jabolko…
Letošnji Tradicionalni slovenski zajtrk je bil jubilejni, saj smo praznovali desetletnico! Letošnji slogan je bil: “ZAJTRK Z MEDOM – SUPER DAN!”

Hkrati je bil ta dan tudi Dan slovenske hrane. Ob učnih gradivih, ki nam jih je pripravila učiteljica Martina Ozimek, smo pomislili na naš način prehranjevanja, kakšno hrano izbiramo ali pripravljamo in kaj jemo.

Tradicionalni slovenski zajtrk se je razvil na pobudo Čebelarske zveze Slovenije (ČZS), na katero se je odzvalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, in tako je zajtrk dobil širša izhodišča in okvir.

Kljub temu, da veljajo ukrepi v zvezi z korona krizo, smo si v  OŠ Stranje zastavili štiri cilje in jih skupaj (z učenci, učitelji, starši), tudi izpolnili:

  1. ozavestiti in spodbuditi širšo lokalno javnost k obeležitvi dneva slovenske hrane in tradicionalnega slovenskega zajtrka (TSZ);
  2. učenci ali/in starši sami doma pripravijo tradicionalni slovenski zajtrk iz izbranih lokalnih živil (kruh, maslo, mleko, med in jabolko);
  3. skupaj obnovijo pomen rednega zajtrkovanja,
  4. skupaj obnovijo kvaliteto lokalnih živilih, kjer je pot z njive do krožnika čim krajša.

Sledile so aktivnosti za učence, po posameznih urah, povezane z vsebinami naših izbranih projektov v okviru EKOŠOLE (likovnimi in literarnimi natečaji, fotografiranjem, izdelavi kreativnih izdelkov bodisi iz odpadne embalaže ali naravnih materialov ter učne vsebine povezane z rekreacijo).

Učenci so podrobnejša navodila dobili preko UČNIH GRADIV, objavljenih pod DATOTEKE v EKIPI POSAMEZNEGA RAZREDA (oddelčna skupnost), v aplikaciji Teams.

Nekatere od izdelkov, ki so nastali na ta dan (literarne, likovne izdelke in fotografije), bomo uporabili za sodelovanje v projektih, ki smo jih letos izbrali kot glavne projekte v okviru EKOŠOLE: PROJEKT- LEAF, PROJEKT- LIKOVNI NATEČAJ, PROJEKT- MLADI POROČEVALCI, PROJEKT- EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE.

Drugo uro so učenci 6. razredov izdelali novoletno ali božično čestitko.
Pri tem so upoštevali napisana navodila gospe Ane Petrič in sodelovali v vseslovenski akciji “21.000 novoletnih voščil za 21.000 starostnikov”. Že peto leto zapored je direktorica DEOS Centra starejših Notranje Gorice Ana Petrič povabila vse na vseslovensko akcijo izdelovanja novoletnih čestitk za starejše, ki bivajo v domovih in centrih za starejše po Sloveniji. Letos želi zbrati 21.000 voščil.

Učenci 9. razredov pa so spremljali predstavitev PROJEKTA: Moja Slovenija, ki ga je na zanimiv in izčrpen način podal g. Mitja Lavtar. Učenci so se v eni šolski uri  seznanili z naselji v Sloveniji, njihovimi poimenovanji ter ljudmi in njihovimi običaji. Vsebina predavanja, pa jim bo prišla prav tudi pri predmetu geografija.

Brigita Ozimek Kumek, ekokoordinatorica