Slovenski dan brez zavržene hrane – 24. april 2023

Vlada Republike Slovenije je prejšnji teden (13. 4. 2023) na svoji 45. redni seji sprejela Sklep o razglasitvi slovenskega dne brez zavržene hrane. Za slovenski dan brez zavržene hrane je razglašen 24. april.
Izgube hrane in odpadna hrana ogrožajo trajnost naših prehranskih sistemov. Ko hrano izgubimo ali zavržemo, gredo v nič tudi vsi viri, ki smo jih uporabili za njeno proizvodnjo: voda, zemljišče, energija, delovna sila in kapital. Izgube hrane in odpadna hrana lahko tudi negativno vplivajo na prehransko varnost in razpoložljivost hrane ter prispevajo k zvišanju cen hrane. Republika Slovenija je skupaj z državami članicami Evropske unije zavezana k doseganju  trajnostnih razvojnih ciljev (angleško: Sustainable Development Goals – SDG) Agende za trajnostni razvoj do leta 2030, med katerimi je tudi SDG 12.3, katerega cilj je »do leta 2030 na svetovni ravni prepoloviti količino zavržene hrane na prebivalca v prodaji na drobno in in pri potrošnikih ter zmanjšati izgube hrane vzdolž proizvodne in dobavne verige, skupaj z izgubami po spravilu pridelka.

Naši prehranski sistemi so lahko odporni le, če so trajnostni. Zato si moramo prizadevati za sprejetje celostnih pristopov, s katerimi bi zmanjšali izgube hrane in odpadno hrano. Ukrepati je treba tako na lokalni, nacionalni in globalni ravni,  da bi kar najbolj izkoristili hrano, ki jo proizvedemo.

Vzgojno-izobraževalni zavodi so tista okolja, kjer se lahko izvajajo različne dejavnosti, ki pripomorejo k ozaveščanju in izobraževanju o problemih odpadne in zavržene hrane, čemur je tudi namenjen 24. april – SLOVENSKI DAN BREZ ZAVRŽENE HRANE.

Največ pa o ozaveščanju zmanjšanja zavržene hrane lahko naredimo doma, v lastnih gospodinjstvih. Zgledi vlečejo – dragi starši – pokažite svojim otrokom, kako se da uporabiti hrano, ki smo jo za en obrok pripravili preveč.

Dragi učenci, pošljite recepte za jedi, ki ste jih doma pripravili z uporabo hrane ali živil, ki so vam »ostala«.  Pošiljate lahko na moj e naslov: martina.ozimek@os-stranje.si

V prihodnjem letu bomo pripravili zbirko receptov.

Delno povzeto po Ireni Simčič, svetovalka za gospodinjstvo na Zavodu RS za šolstvo

Martina Ozimek, organizatorka šolske prehrane v OŠ Stranje