NPZ za 6. in 9. razrede

Učenci 6. in 9. razredov pridete na dneve nacionalnega preverjanja znanja v šolo za prvo uro, torej ob 8.20. Nacionalno preverjanje znanja se prične ob 8.30.
Po preverjanju je pouk po spremenjenem urniku, ki si ga ogledate v eAsistentu.