“Nisem za stran, vzemi me v bran.”

“Nisem za stran, vzemi me v bran.” je slogan letošnjega slovenskega dne brez zavržene hrane, ki smo ga drugič obeležili 24. aprila. Ob tem dnevu želimo vsakega posameznika spodbuditi k zmanjševanju in preprečevanju nastanka zavžene hrane. Vsak Slovenec v povprečju zavrže tretjino kupljene hrane, 40 % zavržene hrane pa je še užitne. Gospodinjstva so odgovorna za polovico odpadka zavržene hrane, s čimer vsako gospodinjstvo na leto zavrže hrane za okoli 250 EUR.

Da bi se pomena hrane, njene pridelave in energije, ki se jo nameni pridelavi hrane, zavedali tudi naši učenci, smo se odločili, da izmerimo količino odpadne hrane po četrtkovi malici. Ta dan je bil za malico hot dog. V 21. oddelkov matične in podružnične šole je bilo dostavljeno 72 kg hrenovk, štručk in prilog. Po malici smo izmerili količino zavržene hrane, ki je znašala 4 kg oziroma dobrih 5.5 odstotkov.
V naši šolski kuhinji se zaposleni trudijo čim več hrane, ki jo učenci ne pojedo in je primerna za nadaljnjo uporab, ponovno uporabiti. Tako sta sadje in kruh, ki ostaneta pri malici ponudijo učencem kot prigrizek.

Učenci 6. c razreda so dan obeležili pri urah gospodinjstva izdelali plakate na katerih so predstavili misli in poglede na pomen hrane in zmanjšanje količine zavržene hrane.