Zbiranje družabnih iger za učence predmetne stopnje

Ker naši učenci večino časa preživijo v razredih smo se odločili, da naredimo zbiralno akcijo družabnih iger za učence predmetne stopnje. Spodbudite učence, da v prihodnjem tednu v šolo prinesejo družabne igre, ki jih ne igrajo več ali jih ne potrebujejo, pa so jih pripravljeni podariti šoli. Pomembno je, da so primerne za večje učence (različne karte, miselne igre…). Igre bomo razdelili v škatle in jih razdelili po razredih predmetne stopnje.
Igre lahko učenci sami prinesejo v pisarno svetovalne delavke ali razrednikom.