Učna pomoč preko spleta za osnovnošolske otroke

Spoštovani!

V času, ko je večina šolskih objektov zaprta in je šolanje prestavljeno v online obliko, so se v Študentskem klubu Kamnik odločili, da ponudijo dodatno učno pomoč preko spleta za osnovnošolske otroke kamniških šol. Namen projekta ni nadomestitev učiteljeve razlage, ampak le olajšati delo učencem ter poglobiti snov, ki je mogoče težje razumljiva.

Starši lahko svoje otroke na učno pomoč prijavite preko Google obrazca na sledeči povezavi: https://forms.gle/qjXzZaLMBLeCKWk2A. Projekt se bo izvajal ves čas šolanja na daljavo, prav tako bo prijavnica odprta ves čas, da lahko starši svoje otroke prijavite tudi naknadno. Učna pomoč je brezplačna in namenjena vsem učencem, njen glavni namen pa je pomagati učencem, ki zaradi šolanja na daljavo potrebujejo dodatno razlago, vaje pri reševanju nalog, utrjevanje snovi ali pa imajo željo po boljši oceni.

Študentski klub Kamnik bo poskrbel, da bodo študenti, ki bodo sodelovali v projektu, primerni za izvajanje učne pomoči osnovnošolskim otrokom.

Veseli bomo, če se boste odzvali na pobudo in koristili pomoč, ki jo ponujajo.

Lep pozdrav.

Mateja Hari
pomočnica ravnatelja