EKODAN

V petek, 20. novembra 2020, bo potekal tehniški dan v okviru EKODNEVA za vse učence in delavce šole.

Letošnji Tradicionalni slovenski zajtrk bo jubilejni, praznujemo namreč desetletnico!

Letošnji slogan je: “ZAJTRK Z MEDOM – SUPER DAN!

Med je že tradicionalno cenjen kot izjemno darilo narave, ki se ga je zaradi edinstvenih lastnosti prijelo celo poimenovanje »tekoče zlato«. Ob letošnjem dnevu slovenske hrane, 20. novembru, se spomnimo in pomislimo na naš način prehranjevanja, kakšno hrano izbiramo ali pripravljamo in kaj jemo.

Tradicionalni slovenski zajtrk se je razvil na pobudo Čebelarske zveze Slovenije (ČZS), na katero se je odzvalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, in tako je zajtrk dobil širša izhodišča in okvir.
Letos smo si v OŠ Stranje zastavili štiri cilje:
1. ozavestiti in spodbuditi širšo lokalno javnost k obeležitvi dneva slovenske hrane in tradicionalnega slovenskega zajtrka (TSZ);
2. učenci ali/in starši sami doma pripravijo tradicionalni slovenski zajtrk iz izbranih lokalnih živil (kruh, maslo, mleko, med in jabolko);
3. skupaj obnovijo pomen rednega zajtrkovanja,
4. skupaj obnovijo kvaliteto lokalnih živilih, kjer je pot z njive do krožnika čim krajša.

Prva šolska ura ( 8.00- 8.45), bo skupna za vse učence OŠ Stranje in bo namenjena izvedbi Tradicionalnega slovenskega zajtrka. Učenci bodo učne vsebine spremljali skupaj s svojimi razredniki preko video srečanja.

Sledile bodo aktivnosti za učence, po posameznih urah, povezane z vsebinami naših izbranih projektov v okviru EKOŠOLE (likovnimi in literarnimi natečaji, fotografiranjem, izdelavi kreativnih izdelkov bodisi iz odpadne embalaže ali naravnih materialov ter vsebine povezane z rekreacijo).
Učenci bodo podrobnejša navodila dobili preko UČNIH GRADIV, objavljenih pod DATOTEKE v EKIPI POSAMEZNEGA RAZREDA (oddelčna skupnost). Učenci predmetne stopnje naj vse prispevke oddajo svojim razrednikom do 24. 11. 2020 v DODELJENE NALOGE oddelčne skupnosti.

Lepo preživet in kreativen EKODAN, vam želi ekokoordinatorica
Brigita Ozimek Kumek

Načrt izvedbe dejavnosti po razredih in urah