Izvajanje pouka od 19. 10. 2020 do 23. 10. 2020

Spoštovani starši in skrbniki,

obveščamo vas, da bo zaradi poslabšanja epidemiološke slike in preprečevanja prenosa okužb s SARS-CoV-2 začasno, v tednu od 19. 10. 2020 do 23. 10. 2020, pouk od 6. do 9. razreda potekal na daljavo. Učenci od 1. do 5. razreda se bodo še naprej izobraževali v šoli.

Za delo na daljavo smo se v preteklih tednih skupaj z otroki pripravljali. Vsi učenci so dobili dostop do Office 365, navodila za uporabo, skupaj smo jih tudi preizkusili. Polovica pouka bo potekala preko videokonferenc, za ostalo delo bodo otroci dobili navodila v aplikacijo Teams.

Starše prosimo, da se z otroki resno pogovorite o tem:

  • da je delo na daljavo obvezno;
  • da se delo na daljavo vrednoti;
  • da morajo biti učenci pri delu na daljavo aktivni (zahtevane izdelke morajo pošiljati učiteljem v pregled);
  • da se odsotnost evidentira in označi kot neopravičena ura, če starši izostankov ne opravičijo;
  • da učitelj ob 1. odsotnosti učenca obvesti razrednika, ta pa preko staršev urgira naprej (večkrat preko različnih kanalov mail, telefon, easistent …), dokler ne dobi povratne informacije;
  • če bodo težave večje in se bodo ponavljale, se aktivira tudi svetovalna služba;
  • če bo učenec kljub posredovanju ostal neaktiven, vključimo CSD.

Ostanite zdravi!

Boris Jemec
ravnatelj