OBVESTILO – Vabilo na 1. roditeljski sestanek za prvošolce

Spoštovani starši!

Vabimo vas na roditeljski sestanek, ki bo v četrtek, 27. 8. 2020, ob 18. uri v šolski avli.

Dnevni red

  1. Prvi šolski dan
  2. Organizacija pouka
  3. Program dela v prvem razredu
  4. Volitve predstavnikov v Svet staršev
  5. Razno

Zaradi izredne situacije in po navodilih ministrstva vas prosimo, da se sestanka udeleži en član družine, ki mora upoštevati navodila NIJZ (zaščitna maska, upoštevanje varnostne razdalje).

razredničarki
Tamara Horvat, Tadeja Uršič

ravnatelj
Boris Jemec