Širjenje koronavirusa

Na šoli redno spremljamo novice Ministrstva za zdravje in Ministrstva za šolstvo, izobraževanje in šport glede širjenja COVID 19. Skladno z njihovimi objavami in navodili bomo ob morebitnem pojavu virusa tudi pri nas ustrezno ukrepali.

Kot vedno v zimskem času, ob povečanem številu virusnih obolenj, se z učenci aktivno pogovarjamo o najpomembnejšem ukrepu za preprečevanje le teh. To je seveda skrb za osebno higieno.

V povezavi na https://www.nijz.si/ lahko najdete nekaj informacij glede koronavirusa.

Preliminarne usmeritve glede koronavirusa (COVID-19), ki vsebujejo ažurirane uradne informacije. (.PDF)