Uporaba pirotehničnih sredstev

Spoštovani starši, dragi učenci in učenke!

V pričakovanju praznovanj vstopamo v praznični mesec december.

Ker želimo, da bi praznični čas minil čim mirnejše in brez zapletov, vas želimo seznaniti z ukrepanjem ob uporabi pirotehničnih sredstev. Uporaba pirotehničnih sredstev je lahko zelo nevarna tako za ljudi kot za živali. Zaradi močnega hrupa trpijo starejši, bolni, otroci, živali …

V zadnjih letih se je zaradi uporabe pirotehničnih izdelkov povečalo število telesnih poškodb.

ZAKONODAJA:
Zakon o eksplozivih UPB-1 (Ul. RS 100/05) navaja, da se z globo od 417,29 do 1251,88 evra kaznuje posameznik, če:
– uporablja pirotehnične izdelke kategorije I in II, katerih glavni učinek je pok takrat, ko to ni dovoljeno (uporaba teh izdelkov je dovoljena med 26. 12. in 2. 1.);
– uporablja prej navedene pirotehnične izdelke v strnjenih stanovanjskih naseljih, zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, prevoznih sredstvih za potniški promet in na površinah, kjer potekajo javni shodi ali javne prireditve;
– uporablja pirotehnične izdelke v nasprotju z navodili proizvajalca ali jih predeluje zaradi povečanja učinka, jih uporablja v drugih predmetih, sam izdeluje pirotehnične izdelke ali zmesi ali če pirotehnične izdelke preprodaja.

Za navede kršitve se kaznujejo starši ali skrbniki, če dovolijo ali dopustijo, da mladoletniki do 15. leta uporabljajo pirotehnične izdelke brez njihovega nadzorstva. Mladoletnikom do 15. leta sta dovoljena uporaba in prodaja pirotehničnih izdelkov razredov I in II le, če so pod nadzorstvom staršev ali skrbnikov.

V primeru prinašanja, preprodajanja ali celo uporabe pirotehničnih sredstev v šoli ali njeni okolici, bomo najstrožje ukrepali, saj gre za hujše kršitve.

Želimo vam prijetne, veselja polne praznike!

Boris Jemec
ravnatelj