Tehniški dan – EKODAN

V petek, 15. 11. 2019, je potekal EKODAN v okviru tehniškega dne za vse učence in delavce OŠ Stranje.

Prva šolska ura je bila tako na razredni, kot na predmetni stopnji namenjena izvedbi Tradicionalnega slovenskega zajtrka s poudarkom na zdravi in lokalno pridelani hrani.

Drugo šolsko uro so se učenci na predmetni stopnji seznanjali z vsebinami s področja BONTONA, si ogledali dva kratka filma, pogovarjali o pravilih obnašanja pri jedi in rešili  nekaj vprašanj o bontonu pri jedi. Rešili so dve anketi: Znanje o gozdovih in anketo o prehrani.

Za učence 6. in 7. razreda je v šolski jedilnici potekalo predavanje o energiji in ogljičnem odtisu gospoda Ivana Kende. Izdelovali so napise o hrani in bontonu, se seznanili s taborniškimi veščinami in se priključili jogi.

Na koncu so si ogledali film Pred potopom, ki nam je predstavil podnebne spremembe in posledice človekovega delovanja na našem planetu.

Učenci razredne stopnje, so se izkazali pri izdelovanju različnih izdelkov iz odpadne embalaže in drugih likovnih izdelkov v okviru izbranega projekta Likovni natečaj (EKOŠOLA).

Brigita Ozimek Kumek