Dan slovenske hrane in tradicionalni slovenski zajtrk 2019

Vlada Republike Slovenije je oktobra 2012 sprejela sklep, da vsak tretji petek v mesecu novembru razglasi za DAN SLOVENSKE HRANE.

Letos ga bomo obeležili  v petek, 15. novembra 2019.  Na ta dan bomo izvedli projekt TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK (TSZ), ki se bo nadaljeval z dnevom dejavnosti EKO DAN.

V okviru omenjenega projekta Vas želimo spodbuditi, da damo poseben poudarek vzgojnemu vidiku prehranjevanja: kot na primer pomenu zajtrka, odnosu do zdravega prehranjevanja, kulturnega prehranjevanja, pomena lokalno pridelane hrane, problemu zavržene hrane in podobno.

Projekt Tradicionalni slovenski zajtrk, h kateremu smo pristopili že prvo leto izvajanja (2012),  bo že šesto leto tudi EKOLOŠKI! To pomeni, da za naše otroke in mladostnike hočemo najboljše in dodajamo dodano vrednost, saj  bodo vsa naročena živila za zajtrk tudi ekološko pridelana. Poleg ekološkega slovenskega zajtrka, ki ga bodo deležni učenci in učitelji, bomo izvedli tudi EKO dan. Vzgojno izobraževalne vsebine dneva dejavnosti bodo  zasnovane  tako, da bodo poleg eko vsebin spodbudile tudi zdrave prehranske navade otrok in mladostnikov ter kulturen odnos do hrane in prehranjevanja.

Želim vsem udeleženim, da uspešno in kakovostno izvedemo aktivnosti projekta TSZ in primerno obeležimo DAN SLOVENSKE HRANE.

S spoštovanjem,
Martina Ozimek, organizatorica šolske prehrane v OŠ Stranje

Več o projektu na povezavah: Tradicionalni slovenski zajtrk in Tradicionalni slovenski zajtrk FB.