Obvestilo – status športnika in umetnika

S strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo dne, 7. 10. 2019 dobili okrožnico št. 6030-1/2019/21, kjer so nam posredovali dodatna pojasnila v zvezi s pravico do prilagoditve šolskih obveznosti za učence športnike. Na podlagi teh pojasnil smo spremenili in dopolnili pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti za učence športnike in umetnike.

Pravilnik je že na naši spletni strani.