Pozdrav petošolcev iz Čateža

Učenci 5. razredov in učiteljice bodo jutri predvidoma med 15.00 in 15.30 prišli pred šolo.