Pridni bralci in pisatelj Žiga X Gombač

Bralce, ki so brali za Bralno značko, je letos obiskal pisatelj Žiga X Gombač. Zanimivo je predstavil svoja dela in pestro pisateljsko pot. Od 1.-4. razreda  je opravilo Bralno značko 138 učencev.  Najbolj pridnim bralkam je pisatelj podelil knjižne nagrade: Lani Sitar in Anamariji Graj za dve ter Alji Uršič za pet bralnih značk. Vsi bralci bodo ob zaključku šolskega leta prejeli priznanja.

Od 5.-9. razreda je bralo za Bralno značko 72 učencev, vedoželjni in strastni Maj Berčič pa je prejel tudi knjižno nagrado. Sedem devetošolcev (Iza Škrtič, Iza Trunk, Gal Pavlinič, Lucija Kosirnik, Kaja Spruk, Pia Mavec, Timotej Krt) pa je bralo vseh  devet let, le- ti bodo priznanja in knjižne nagrade prejeli na zaključni slovesnosti.

Mira Papež