Pletemo niti prijateljstva

Mladi prostovoljci OŠ Stranje in nekateri učenci s posebnimi potrebami, ki se šolajo v CIRIUS Kamnik in obiskujejo interesno dejavnost socialne veščine, se preko leta večkrat srečamo in običajno enkrat v letu pripravimo vikend samostojnosti.

Letos smo s prvim srečanjem začeli bolj pozno, a verjamemo, da bodo naša srečanja tako vzgojna in obenem prijetna kot so bila do sedaj, že več kot deset let.

Veseli smo bili, da je na naše srečanje z mladimi iz CIRIUS-a prišla poleg dolgoletne mentorice, ga. Brede Leskošek,  tudi njihova ravnateljica, ga. Isabelle Bera. To je priznanje vodstva šole za tak način vzgoje in dela z mladino.

Učenci navkljub velikim objektivnim življenjskim omejitvam (zdravje) ohranjajo pozitivno naravnanost in naši učenci, ki so zdravi, so večinoma presenečeni nad željami in cilji, o katerih naši gostje znajo zelo suvereno spregovoriti. Vsi udeleženci se veliko naučimo o ovirah, ki jih je potrebno premagovati za doseganje željenih ciljev.

Na srečanju je bilo prijetno in začeli smo tkati nitke prijateljstva.  Vsak udeleženec  je povedal svoje ime in od kod prihaja, starost in kaj rad počne v prostem času. Ugotovili smo, da imamo veliko skupnega in da bomo skupaj gojili tisto dobro, kar imamo vsi – vsi se radi družimo v prijetnem okolju, s prijaznimi ljudmi in se ob tem kaj novega naučimo. Z učenjem prostovoljnega dela ne nazadnje tudi vsi prispevamo k dvigu socialnega kapitala naše družbe, saj ustvarjamo kvalitetne socialne mreže.

Naša zgodba prostovoljstva je pravzaprav zelo preprosta: s podarjenim časom, z znanjem, izkušnjami, s poslušanjem… dajemo čutiti, da smo drug drugemu pomembni. Ob tem marsikatero oviro, težavo ali problem obrnemo na bolje ali celo rešimo in se ob tem ves čas učimo, pa še zabavati se znamo. S tem sebi in tistim, ki se družimo z njimi in družbi, kjer skupaj živimo, prinašamo višjo kvaliteto življenja.

Martina Ozimek
mentorica prostovoljcev OŠ Stranje