Ogled Informacijskega centra o jedrski tehnologiji (Podgorica) in Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik

Ogled Informacijskega centra o jedrski tehnologiji (Podgorica) in Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik

Ob 8.20 uri smo se zbrali pred šolo, vzeli malico in se z avtobusom odpravili v Podgorico pri Domžalah, kjer smo si ogledali Reaktorski center.  Poslušali smo zanimivo predavanje o pridobivanju energije  s pomočjo cepitve uranovih jeder – razloženo nam je bilo delovanje jedrske elektrarne v Krškem.  Učenci so tudi aktivno sodelovali v delavnici z meritvami radioaktivnosti.  Zvedeli smo veliko zanimivosti o α, β in γ sevanju. Ob zaključku delavnice smo si ogledali razstavo in se preizkusili v pridobivanju elektrike s pomočjo kolesa.

Po malici smo nadaljevali ogled v obnovljeni Centralni čistilni napravi na Pšati, kjer nas je prijazno sprejela mag. Barbara Brajer Humar, univ. dipl. biol. Ogledali smo si zelo zanimiv animirani prikaz delovanja čistilne naprave. Prikaz  delovanja čiščenja  onesnažene vode je bil razumljiv, zanimiv in obenem strokoven.  Nato smo si vodeno ogledali  nekatere objekte, kjer poteka konkretno čiščenje onesnažene vode zunaj na terenu.