Dan slovenske hrane in ekološki tradicionalni slovenski zajtrk

Dan slovenske hrane in ekološki tradicionalni slovenski zajtrk

Vseslovenski projekt Tradicionalni slovenski zajtrk izvajamo z namenom, da bi izboljšali zavedanje o namenu in razlogih za lokalno samooskrbo, domačo pridelavo in predelavo ter v okviru sistema javnega naročanja spodbudili aktivnosti zagotavljanja hrane, pridelane v lokalnem okolju. Učencem predstavljamo pomen kmetijstva in čebelarstva ter spodbujamo k  pravilni in zdravi prehrani. Ozaveščamo o pomenu živilsko-predelovalne industrije. Pozornost pa namenjamo tudi pomenu gibanja in ohranjanja čistega okolja.

V OŠ Stranje že več let izvajamo ta projekt tudi kot ekološki – torej učencem in učiteljem ponudimo ekološko pridelana živila.  Po priporočilih ministrstva je tradicionalni slovenski zajtrk sestavljen iz masla, mleka, medu, kruha in jabolka.

Letošnja cilja:

  1. Obnoviti pomen življenjsko-prehranske piramide in sestave zdravega krožnika.
  2. Spoznati pomen tal in njihove vloge pri pridelovanju kakovostne hrane.