Delavnica mikroskopiranja

Delavnica mikroskopiranja

V sredo, 7. 11. 2018 smo z nadarjenimi učenci izvedli delavnico mikroskopiranja.

Delavnica je bila razdeljena na dva dela. V prvem delu je gospa Barbara Humar Brajer predstavila čistilno napravo v Pšati ,nato pa so učenci mikroskopirali organizme, ki omogočajo čiščenje vode v čistilni napravi. V drugem delu pa so učenci z mentorico Marijo Humar mikroskopirali trajne preparate in pripravljali nove suhe in mokre preparate, ki so jih nato opazovali pod mikroskopom.

Za brezplačno vodenje in odlično pripravo delavnice se učenci in mentorica zahvaljujejo gospe Barbari Humar Brajer.