Domov » Subvencije

Subvencije

Subvencija prehrane

1. 2. 2017 je začel veljati Zakon o spremembi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-G), ki širi krog upravičenih učencev do brezplačnega kosila.

Do brezplačnega kosila bodo upravičeni učenci, ki:

  • se redno šolajo,
  • so prijavljeni na kosilo in
  • pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36% neto plače v Republiki Sloveniji.

Starši lahko ugotovite ali je vaš otrok do tega upravičen iz odločbe, saj je v odločbi napisan podatek o odstotku neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, ki ga prejema družina.

Za vsa vsebinska vprašanja, povezana z odločbami, pa so pristojni centri za socialno delo.


Subvencija šole v naravi:

  • denarna pomoč Občine Kamnik,
  • denarna pomoč Calcita
  • iz šolskega sklada.

Obrazec si lahko natisnete s klikom na povezavo:   Obrazec za subvencioniranje šole v naravi. Obrazec oddate na šoli.


Subvencija šolskih potrebščin

  • šolski sklad (obrazec je na spletni strani šole – za starše – obrazci, vlogo oddate na šoli)

Obrazec si lahko natisnete s klikom na povezavo:   Obrazec za subvencioniranje šolskih potrebščin. Obrazec oddate na šoli.

Za več informacij se obrnite na pedagoginjo Matejo Hari.