Post Tagged with: "NPZ"

NPZ za 6. in 9. razrede

NPZ za 6. in 9. razrede

Učenci 6. in 9. razredov pridete na dneve nacionalnega preverjanja znanja v šolo za prvo uro, torej ob 8.20. Nacionalno preverjanje znanja se prične ob 8.30. Po preverjanju je pouk po spremenjenem urniku, ki si ga ogledate v eAsistentu.

NPZ pilotno e-testiranje

NPZ pilotno e-testiranje

V prihodnjem tednu bomo skladno z navodili MIZŠ in Državnega izpitnega centra v okviru izvedbe NPZ 2021 za učence 6. in 9. razreda izvedli pilotno e-testiranje, ki je prednostno namenjeno preizkusu vzdržnosti sistema in seznanitvi učencev z računalniškim programom za e-preverjanje znanja. Vse informacije v zvezi s tem so učenci […]

Več