Post Tagged with: "Ekološki tradicionalni slovenski zajtrk 2019"

Ekološki tradicionalni slovenski zajtrk 2019

Ekološki tradicionalni slovenski zajtrk 2019

Namen projekta je izobraževati, obveščati in ozaveščati učence, učitelje in tudi širšo javnost o pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad, pomenu in prednostih lokalno pridelanih živil slovenskega izvora, pomenu kmetijske dejavnosti in čebelarstva za pridelavo, okolje, gospodarske dejavnosti in za širše okolje, o pravilnem ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri […]

Več