Domov » Opravičevanje odsotnosti

Opravičevanje odsotnosti

Pouk je določen z urnikom, učenci in učitelji k uram prihajajo točno. V primeru zamude so se učenci dolžni opravičiti in navesti vzrok. Neupravičena zamuda se kaznuje z neopravičeno uro.

Vsak izostanek svojega otroka morajo starši opravičiti v roku petih delovnih dni po prihodu učenca v šolo. Izostanek do 5 delovnih dni opravičijo starši, daljšega pa zdravnik.

V šolskem letu lahko učenec izostane od pouka do 5 dni, za katere ni potrebno posebej navesti razloge za odsotnost. Starši morajo razrednika o učenčevi načrtovani odsotnosti obvestiti najmanj 3 dni pred izostankom.

Izhode učencev med prostimi urami pisno dovolijo starši.

Izreden odhod iz šole (slabo počutje, zdravniški pregledi, druge obveznosti …) je dovoljen le z vednostjo razrednika oziroma učitelja, ki v razredu poučuje v času odhoda, in to v spremstvu staršev ali skrbnikov učenca.