Domov » Zgodovina šole

Zgodovina šole

1885

Z odlokom Državnega šolskega sveta v Ljubljani je bila ustanovljena zasilna šola, ki delovala v Miklavovi hiši v Zagorici. V njej so poučevali organisti in župniki.

1891

Šolo iz Zagorice preselijo v mežnarijo, kjer so pozidali veliko sobo (dvorano) v kateri deluje šola.

1912

Šolski svet je od kmeta Uršiča iz Zgornjih Stranj (po domače Španca) kupilo zemljišče, na katerem začne zidati šolsko poslopje.

1913

Zgrajena je bila dvorazrednica, njen upravitelj je bil Maks Kolman.

1919

Na šoli je poučevalo pet učiteljev, odprli so tudi začasni tretji oddelek za oddaljene učence.

1926

Ministrstvo prosvete je ukinilo oddelek za oddaljene učence ter ga priključilo k rednim razredom. Učenci so trikrat tedensko obiskovali pouk.
Zaradi poplav v šolskem letu 1926/27 in hude zime v šolskem letu 1928/29 je bil obisk pouka še bolj nereden.

1935

Ustanovijo prvi in drugi razred višje ljudske šole.

1938

Ivan Rupnik nastopi službo upravitelja.

1943

14. decembra so partizani šolo požgali, učenci so bili brez pouka vse do osvoboditve.

1945

5. julija se je začel pouk v zasebni hiši gospoda Petra Prodnika, ki jim je nudil brezplačen prostor.

1945/46

Učenci so se preselili v prenovljeno šolo, ki so jo pomagali obnoviti krajani z udarniškim delom in lesom, ki so ga darovali kmetje.

1946/47

Šola je imela šest oddelkov, do leta 1949 je bil upravitelj Jože Berk.

1948/49

Vsi učenci so začeli prejemati malico iz šolske mlečne kuhinje. Upraviteljstvo prevzame Oton Fink.

1952

Upraviteljsko službo prevzame Vinko Dobnikar. Pod njegovim vodstvom se je razmahnilo delo na šolskem vrtu, v sadovnjaku in čebelnjaku.

1953/54

Šola dobi vodovod, uredijo tudi pralnico. Razširili so vhod na dvorišče in uredili šolski vrt.

1957/58

Na šoli je bilo sedem oddelkov, v naslednjem šolskem letu pa osem.

1962

Upravitelj postane Slavko Šteblaj, kasneje pa ravnatelj.

1964/65

Šola v Zgornjih Stranjah postane matična, Osnovna šola Gozd pa njena podružnica.

1967/68

Zaradi velike prostorske stiske se je začela gradnjo nove šole.

1971

Dograjena je bila nova šola, ki je bila slovesno predana namenu 8. februarja.

1979

Ravnatelj postane Janez Andrejašič, ki je šolo vodil petindvajset let.

1992

Šola se preimenuje iz Osnovne šole Kamniškega bataljona v Osnovno šolo Stranje.

2004

Mesto ravnatelja prevzame Boris Jemec, ki šolo vodi še danes.

2005

Osnovno šolstvo v Stranjah obeležuje 120 let. Ob tem prične obnova šole: dogradi se nova telovadnica, osem učilnic, knjižnica in ustvari boljše pogoje za življenje in delo na šoli.

2006

Otvoritev prenovljene šole ob praznovanju 120-letnice šole.