Osnovna šola Stranje

Obiščite našo šolo

Poslanstvo OŠ Stranje je pomagati učencem pri pridobivanju znanja, spretnosti ter moralnih vrednot, ki jim bodo pomagale, da bodo postali srečni, zdravi, samozavestni in odgovorni odrasli.