Osnovna šola Stranje – Bralna značka

Bralna značka

Vsi učenci šole od 1. do 9. razreda lahko sodelujejo pri bralni znački, katere glavni cilj je spodbujati prostočasno branje in s tem razvijati bralno pismenost.