Seznam šolskih potrebščin in delovnih zvezkov za šolsko leto 2024/25

Na povzavi najdete seznam delovnih zvezkov in potrebščin za šolsko leto 2024/25.

Osnovna šola Stranje omogoča vsem učencem, da si iz učbeniškega sklada brezplačno izposodijo učbeniški komplet za posamezni razred.

Delovne zvezke in učbenike z elementi delovnega zvezka za prvo triado financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in so za starše brezplačni. Prejeli jih bodo prvi šolski dan.

Učencem od četrtega do devetega razreda šola zagotovi učbenike, delovne zvezke in ostale potrebščine pa priskrbijo starši sami.

Starši, ki ne želite, da si vaš otrok v šoli izposodi učbeniški komplet za posamezen razred, izpolnite izjavo o odpovedi, ki je dostopna na spletni strani šole, in jo najkasneje do 24. junija 2024 prinesite v šolsko knjižnico.