Namenite nam del dohodnine

Spoštovani,

obveščamo vas, da tudi letos lahko del dohodnine namenite šolskemu skladu Osnovne šole Stranje.

KAKO IN KDAJ LAHKO PRISPEVATE?
Davčni zavezanec rezident lahko zahteva, da se do 1 % dohodnine, odmerjene po zakonu o dohodnini od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje upravičencev do donacij. Sklep in seznam upravičencev najdete na povezavi: uradni-list.si.

Zahtevo za namenitev dela dohodnine je potrebno oddati do 31. 12. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejeme novo zahtevo ali preklic zahteve.

Več informacij in obrazce najdete na spletni strani eDavki: edavki.durs.si. Obrazec je objavljen tudi na naši spletni strani.

Obrazec za namenitev dela dohodnine lahko oddate:

  • elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki,
  • osebno ali po pošti pri pristojnem finančnem uradu.

Za sodelovanje se vam zahvaljujemo.

Sanja Klemenc
predsednica UO šolskega sklada